Transparentní řešení podporující ekologii

Kdo tak učiní, získá záruku, že spotřebovávaná energie má původ v elektřině vyrobené z obnovitelných zdrojů v tuzemsku nebo v jiné evropské zemi.

Pravda, to neznamená, že do zásuvky proudí jen „zelená“ energie, to technicky není možné.

Libor HolubLibor HolubZdroj: BE„Odběratelům však nabízíme, že pokud chtějí podpořit obnovitelné zdroje, zajistíme jim zelené certifikáty od výrobců z obnovitelných zdrojů na tolik energie, kolik spotřebují, navíc za velmi atraktivní cenu. Dá se říci, že každý, kdo si certifikáty pořídí, ušetří „práci“ značnému množství stromů, která je potřebná ke zpracování oxidu uhličitého třeba z uhlí nebo zemního plynu,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel společnosti Bohemia Energy.

Slunce, voda, vítr. Ale i biomasa a bioplyn

Zelený certifikát si zájemce může sjednat k libovolnému produktu elektřiny z nabídky společnosti Bohemia Energy, kdy je cena za 1 MWh zvýšena o 36,30 korun.

Novým zákazníkům stačí, aby si ve smlouvě zaškrtli, že chtějí odebírat ekologickou energii s certifikátem, zatímco stávající zákazníci si mohou službu domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Zapojení výrobci použijí vybrané peníze na výrobu elektřiny ze slunce, vody, větru, bioplynu a biomasy. I drobný příspěvek tak pomůže rozvoji šetrných provozů.

Bohemia Energy k tomu využívá respektovaný mezinárodní systém, který je zárukou pravosti certifikátů.

Na ekologii myslí především mladí lidé

Z průzkumu společnosti Bohemia Energy vyplývá, že zájem o elektřinu z obnovitelných zdrojů mají nejvíc lidé z průmyslových oblastí a také z Prahy. Například v Ústeckém kraji by si energie z obnovitelných zdrojů vybralo až 67 procent účastníků průzkumu.

„Největší ochotu připlatit si za elektřinu z obnovitelných zdrojů prokázaly nejmladší ročníky, což koresponduje s jejich zájmem o „zelená“ témata obecně. Ve věkové skupině 1835 let by si částku do 30 korun za jednu megawatthodinu připlatilo dokonce 80 procent dotázaných. Vyšší částku by by-li ochotni zaplatit i Pražané, nejspíše z důvodu vyšších platů,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel společnosti Bohemia Energy.

Zelený certifikát je možné kdykoliv jednoduše zrušit, aniž by se pro zákazníka měnily ostatní podmínky dodávek energie.