Živnostník musí být pro to vybaven minimálně tabletem, mobilem či podobným zařízením připojeným na internet s malou tiskárnou. Předtím musí na kterémkoli finančním úřadě požádat o autentizační údaje (lze též elektronicky) a přihlásit se do webové aplikace elektronické evidence tržeb.

Novinkou od jara bude možnost papírové evidence tržeb (zvláštní režim offline). Naší asociaci se podařilo prosadit, aby vládou navržená hranice 200 000 korun pro povolení režimu offline byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za posledních dvanáct měsíců. Bezhotovostní platby se do limitu nepočítají.

Jasná pravidla pro udělení výjimky

Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, ani připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Záleží na každém podnikateli, kterou variantu zvolí (při splnění podmínek), tedy zda bude evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami. I tento systém však bude mít jasná pravidla, a tak ti, co mají více (i malých) hotovostních tržeb během dne, možná kvůli úspoře času tak či tak zvolí formu elektronickou.

Tématem dalšího dílu poradny 30. září bude problematika daně z přidané hodnoty u živnostníků.

PAVLA BŘEČKOVÁ, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR