Třicetiletá archivace

První změnou, pokud jste v režimu výdajového paušálu (a tedy evidujete jen příjmy) bude přechod na nějakou formu účetnictví. Správě sociálního zabezpečení se totiž předkládají nákladové účty. Jinými slovy, kdo se stane zaměstnavatelem, je povinen evidovat i náklady. A kde začít? Je nutné přihlásit se na České správě sociálního zabezpečení, dále u zdravotní pojišťovny a na finančním úřadě jako „zaměstnavatel“.

Počítače a zabezpečení - Ilustrační foto
Radíme čtenářům: Bezpečně zaplatit na internetu není nic složitého

V této roli má pak každý podnikatel – i ten nejmenší – zákonnou povinnost třicet let archivovat mzdové listy, které každoročně vystavuje zaměstnanci. Další personální dokumenty (například pracovní smlouvy) se archivují deset let. Přibližně každé 2–3 roky je aktuální kontrola sociálních a zdravotních odvodů.

Limity živnostníků

A pozor, jako živnostník nesmíte zaměstnat manžela či manželku. Kvůli této nevýhodě (ale vlastně také kvůli celé agendě) pak živnostníci často přecházejí na formu právnické osoby. Nejčastěji jde o společnost s ručením omezeným.