Zdravotně postižené osoby, kterým vzniká nárok na tento příspěvek, si tak mohou výrazně polepšit a dostat mnohem vyšší částku, pokud se jich doposud týkalo krácení kvůli příjmům. Novelu zákona už podepsal prezident republiky.

O NĚCO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT. Nevidomým pomáhají čtyřnozí průvodci i technika.
Finance ve světě nevidomých: díky pomůckám to není tak složité

O výši příspěvku na pořízení motorového vozidla rozhoduje výše příjmů postiženého  a osob s ním společně posuzovaných vzhledem k životnímu minimu. Do příjmů se počítá mj. i invalidní důchod. Dosud jednotlivci stačí překonat součtem invalidního důchodu a mzdy osminásobek životního minima (27 280 Kč), aby došlo ke krácení příspěvku, jehož maximální výše je 200 tisíc korun. Vyšší výdělek znamená větší krácení.

Dejte si pozor na kapsáře.
Dejte si pozor. Kapsáři stále žijí, a činí se

Od března 2020 sice zůstane mechanismus výpočtu stejný, ale částka se bude snižovat teprve od šestnáctinásobku životního minima. Limit příjmu 54 560 korun  u jednotlivce umožní pobírat mzdu pohybující se okolo průměru a s ní i invalidní důchod tak, že příjemce přitom neztratí nárok na příspěvek v plné výši. Automobil přitom pracující vozíčkář potřebuje naléhavěji než nepracující. Za vhodným pracovním místem musí totiž často dojíždět i na delší vzdálenost.

V kalendářním roce 2018 stát vyplatil příspěvek na pořízení motorového vozidla  2 719 příjemcům.