Ministerstvo vyčlenilo na tento účel přes 3,1 miliardy korun, tedy na jeden kotel 120 tisíc korun. „Další příspěvek až 20 tisíc korun, získají jako bonus žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Ilustrační foto
Zimní topná sezona začíná. Nevyhazujte peníze komínem

Lidem v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, kteří na nový kotel nemají dostatek prostředků, hodlá ministerstvo pomoci i poskytnutím speciální bezúročné půjčky.

Kraje využití peněz kontrolují

Žádosti se podávají na krajských úřadech a kraje také kontrolují, co se s přidělenými penězi děje. Jedná se o pětiprocentní vzorek fyzickou kontrolou ještě před proplacením a stejné velký vzorek se kontroluje později. Zde je již výběr náhodný.

Podávat žádosti o dotace je stále ještě možné, i když začátek a konec lhůty je různý. Například v Kraji Vysočina je začátek příjmu stanoven až na 23. říjen, jinde, jako například v Olomouckém kraji, už výzva pomalu končí, žádat lze do konce roku.

Chraňte se. S podomními agenty smlouvu nepodepisujte.
Deklarace dodavatelů energií má smysl, ale zákon by byl lepší

I v této výzvě mohou být žadateli pouze fyzické osoby. A i když tiskem v nedávné době proběhly informace o zahlcení počítačových systému v okamžiku spuštění, nyní již kraje hlásí, že systémy jsou funkční. Podmínky dotačního programu musí příjemce dodržovat po dobu udržitelnosti, která v případě 3. výzvy dotací trvá do konce roku 2028. Při porušení podmínek dochází k částečnému či úplnému odebrání dotace.

Například Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci všech výzev uskutečnil
588 kontrol, v pěti případech bylo důvodem udání. „Na základě jedné kontroly na místě bylo zjištěno nedodržení podmínek a dotace nebyla proplacena. Ostatní byly v pořádku,“ uvedla tisková mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Devět let. Závazek není zrovna krátký

„Příjemci dotace – už v době zmíněné udržitelnosti – často nejsou schopni doložit originály dokladů, které přiložili k závěrečné zprávě,“ říká Veronika Severová z úřadu Karlovarského kraje. Kraj provedl 89 kontrol, bez nálezu.

Ilustrační foto.
Utáhněte kohouty topení a správně větrejte. Ušetříte

„Rozhodnutí, čím topit dal-ších minimálně devět let, by majitelé kotlů měli dobře zvážit. Neboť zasahovat do zařízení například s cílem spalovat jiné palivo, než obsahovala žádost, už později není možné. Nejlepší je volit palivo, které je dlouhodobě dostupné, pochází z místních zdrojů, je cenově stabilní a není ekologicky rizikové,“ říká Pavel Fohler z pražské společnosti dodávající palivo CDP Ivory. Které palivo to je, si už musí dosadit každý sám.