Abyste v novém domě či bytě mohli svítit, vařit a topit, je třeba uskutečnit dva kroky: požádat o připojení k distribuční soustavě a podepsat smlouvu s dodavatelem. Žádost o připojení se podává u příslušného distributora dané energie. Ten je přidělen automaticky podle území, kde se novostavba nachází. Konkrétním dodavatelem plynu či elektřiny však může být i někdo jiný.

Žádost o připojení

V případě rodinného domu je třeba u distributora podat žádost o připojení k soustavě. Formuláře jsou k dispozici online na webových stránkách jednotlivých společností. Zájemce potřebuje ovšem i doklad o právu k nemovitosti (kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí apod.), stejně jako situační plánek umístění objektu.

Úsporná žárovka, lampa - ilustrační foto
Chcete výhodnější dodávky energií? Dopřejte si velkoobchodní ceny

„Specifikovat je třeba také druh a objem odběru. Pokud v domácnosti plánujete využívat energeticky náročný spotřebič, například bojler, přímotop nebo tepelné čerpadlo, požádejte o přidělení dvoutarifní sazby, dříve známé jako noční proud,“ říká Libor Holub obchodní ředitel společnosti Bohemia Energy.

V žádosti je potřebné uvést adresu budoucího odběrného místa, katastrální území a číslo parcely, údaje o plynové či elektrické přípojce (zda již existuje, nebo ji třeba teprve vybudovat), začátek odběru a počet spotřebičů včetně výkonů. Odpověď přijde většinou do 30 dnů.

Nová přípojka

V návrhu smlouvy distribuční společnost uvádí závazné podmínky odběru a technické řešení případné nové přípojky. Po podepsání dokumentu bude nejspíš následovat delší fáze čekání. Protáhne se klidně na několik měsíců, kdy se distributor zabývá projektovou dokumentací a věcnými břemeny. Proces končí výběrem firmy, která přípojku zhotoví.

Ten, kdo se stěhuje do bytu v novostavbě, má o starost méně. Investor či stavební firma se o připojení nového odběrného místa do sítě postarají sami, rodinám zbývá už jen přihlásit se k odběru.

Výběr dodavatele

Nezávisle na tom, u koho jste požádali o připojení, dodavatele elektřiny či plynu, si můžete vybrat volně. Vy-užijte přitom srovnání cen například na kalkulačce na stránkách Energetického regulačního úřadu či na adrese www.tzb-info.cz.

Ilustrační fotografie.
Pět tipů, jak neprotopit majlant

Mějte však na paměti, že úspora nemá být jediným kritériem. Neméně podstatné je rovněž podívat se na to, zda je vybraná společnost poctivá a stabilní. Přesvědčte se, že má dobrý a dostupný zákaznický servis.

„Rozhodně nepodléhejte různým jednorázovým bonusům. Ty samy o sobě nejsou sice špatné, ale platí většinou jen krátce. S novým dodavatelem si zákazník vybírá partnera obvykle na delší období, tudíž očekává i dlouhodobější výhodu,“ uvádí Libor Holub ze společnosti Bohemia Energy.