Proti vlivům počasí lze smrk a jedli poměrně účinně chránit napouštěním a nátěry – viz Moje hobby ze 14. dubna.

Široké využití má také řezivo z tvrdých listnáčů. Jeho nevýhodou je, že se obtížněji obrábí a více chutná červotočům.

Připomínáme také, že ternem je až dřevo suché. Například pro nábytkářské účely, třeba na výrobu poliček, by mělo mít vlhkost jen osm až deset procent (viz Moje hobby z 28. dubna).

Některé vlastnosti jsou k nezaplacení

Mezi laiky a méně zkušenými kutily koluje o vlastnostech a použití dřeva několik více či méně neověřených a neosahaných informací. Zkušení řemeslníci však vědí své.

Už na první pohled je vidět, že dřevo z borovice nebo z modřínu mívá výraznou texturu. Proto se využívá pro výrobu obkladů nebo stylovou výzdobu interiérů.

V tomto případě platí:

  • vybíráme kusy se zajímavými vzory, přičemž mohou být i hodně sukovité,
  • fošny nebo prkna opracujeme tak, aby vynikl přírodní tvar, když textura se zdůrazňuje vhodnými napouštědly a laky.

Modřín i borovice jsou však velmi smolnaté a impregnaci špatně vsakují. Mívají také smolná ložiska, kterých se zbavíme vymytím lihem, anebo v horším případě odvrtáním.

Podívat bychom se měli na jiné, třeba méně běžné druhy dřeva. Využít můžeme jejich specifi ckých vlastností.

Kdy cirkulárku a kdy ruční pilu

Jestliže jsme si vybrali vhodné dřevo, můžeme se pustit do jeho opracování. Nejčastěji potřebuje zkrátit.

Při dělení výchozího materiálu na kratší kusy je nutno podchytit oba konce tak, aby se při dořezávání svou vahou neodlomily. Dbáme na to zejména při přeřezávání na okružních pilách s malou plochou stolu, jež jsou obvyklé u hobby strojů.

Hranoly větších rozměrů krátíme raději ruční nebo motorovou pilou. Je to bezpečnější než na cirkulárce, kde hrozí sevření.

Volíme pilový list s jemnějším zubem, aby řez byl hladký. Důležitý je i odborně provedený rozvod zubů (šrank) pilového listu. Pokud není proveden přesně, je řez hrbolatý.

Dbáme také na dodržení kolmosti řezu. Kolmost příložníku na stolních pilách doporučujeme před řezáním zkontrolovat pomocí úhelníku, nejlépe na odříznutém kousku prkna. Šikmé řezy ruční pilou provádíme v pokosnici. Nastavení příložníku okružní pily na šikmý řez zkontrolujeme na odřezku úhloměrem.

Snažíme se hoblovat vždy po letech

Druhou nejčastější operací je úprava povrchu dřeva. Snažíme se dodržovat základní pravidlo – vždy hoblujeme po letech. Platí to zejména pro hoblování ručním hoblíkem. Vyplatí se to i u ručního elektrického rotačního hoblíku nebo při hoblování na hobby dřevoobráběcích strojích, které mají menší obrátky než profesionální hoblovky. Další důležitou podmínkou kvalitní práce je perfektní ostrost břitu nástroje.

Nedodržení těchto zásad se pak jen těžko napravuje broušením. Při ručním hoblování proti letům se někdy vyštípne taková tříska, že se obráběný kus úplně znehodnotí. Jak jdou vlákna v měkkém dřevě, zjistíme poměrně snadno, protože je výrazný rozdíl v barvě letní a zimní části letokruhu.

Při práci s ručním hoblíkem ctíme pravidla:

  • povrch napřed zhruba srovnáme uběrákem – hoblíkem s půlkulatým břitem,
  • načisto pak hoblujeme hladíkem – má rovný břit různé šířky,
  • dlouhé kusy, kde záleží na rovině, hoblujeme dlouhým hoblíkem zvaným macek.

Dosáhnout kvalitního povrchu ručním hoblíkem vyžaduje cvik a málokdo to dnes dovede. Naštěstí je k dispozici bohatá nabídka univerzálních dřevoobráběcích strojů pro kutily. Obsahují obvykle kotoučovou pilu, protahovačku, srovnávačku a dlabačku.

Vybíráme-li stroj převážně na hoblování, pak se zaměříme na šířku protahu a délku stolu srovnávačky. Na krátkém stole těžko dosáhneme roviny.