A co nesníme, lze klidně zavařit a zmrazit. Všímáme si také kytek – nejen těch do vázy, ale také na usušení. Květiny do suchých vazeb řežeme ne zcela rozvité a sušíme je v průvanu hlavičkami dolů. Pomalu bychom se také měli starat o příští sklizeň:

- Například cibuli nemusíme pěstovat jen ze sazečky, ale také ze semen.Vdruhé půli srpna lze vysadit ozimé odrůdy cibule – například Augustu, Hibernu, nebo hybridní Alix.

- Vysévat takémůžeme ozimé květáky a kapusty.

- Nezapomínámeani na květiny – na záhony by měly přijít sazenice dvouletek a lze dělit a rozsazovat trvalky.