Navíc ti, kteří budou bez práce déle než jeden rok, budou muset vyžít z existenčního minima. Pokud člověk odmítne rekvalifi kaci či veřejně prospěšné práce, i to může být důvodem, proč nebude dostávat vůbec žádné fi nance, ale jen poukázky na nejzákladnější životní potřeby.

Pokud nezaměstnaný bude odmítat rekvalifikace či veřejně prospěšné práce, existenční minimum mu obec bude vyplácet v poukázkách na jídlo a peníze na bydlení pošle přímo na účet vlastníka jeho bytu. Toto pravidlo neplatí v případě, že je nezaměstnanému více než 55 let, pečuje o děti do 12 let nebo je postižený.

Pokud bude člověk bez práce víc než rok, nebude dostávat životní minimum 3180 Kč, ale jen existenční minimum 2020 korun.

Výše sociálních dávek se zmrazuje.