Advokátní kancelář Havel & Holásek

Využívání internetových zdrojů jako zcela nové oblasti mezilidské interakce s sebou nese i mnohé negativní trendy, například nelegální sdílení obsahu a jiné poškozování práv tvůrců autorských děl. Na tuto situaci reagují i tvůrci a vyvíjejí značný mediální a politický tlak směřující k co možná k nejširší a nejefektivnější ochraně vlastních práv.

Široká ochrana

Zjednodušeně lze říci, že za chráněné českým právem je považováno literární nebo jiné umělecké či vědecké dílo, vyjádřené v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické. Chráněna jsou rovněž práva původce k databázi nebo právo výkonného umělce. Autorskoprávní ochrana se týká knih, obrázků, hudebních souborů, videonahrávek, počítačového software, databází a tak dále. Navzdory tomu, všechno toto lze nalézt ke stažení zdarma.

Stažení souboru z internetu do počítače, jeho vypálení na DVD, archivace na pevném disku nebo „půjčení“ známému, to vše může být užitím díla ve smyslu českého autorského práva. K takovému užití je však nezbytná licence – čili svolení autora nebo jiného subjektu, který smí svolení udělit. Takovým subjektem je často softwarová společnost, která zaměstnává samotné programátory (autory) nebo nahrávací společnost, která od skutečných autorů sama získala dostatečně širokou licenci.

Licenci získáte například v souvislosti s platbou za operační systém nebo nákupem hudby přes internet, ale také bezplatně, pokud se tak autor rozhodne. Každá licence, i ta, která je udělena bezplatně, ovšem může mít některá omezení nebo podmínky. Často se omezuje místo, čas nebo způsob užití díla; volné licence jsou často „virální“, neboli požadují po uživateli takto licencovaných děl, aby vlastní dílo, které vytvořil s použitím takového zdroje, rovněž uvolnil pod stejnou licencí.

Licence ano či ne

V některých případech ovšem platí, že licence není nezbytná. Typickým případem je, když dílo užíváme výhradně pro vlastní potřebu. Stáhnout film či hudbu z internetu je možné. Nesmíme jej ovšem dále sdílet, což „za nás“ některé populární stahovací technologie jako bittorrent činí dokonce samy, stejně jako takové dílo není dovoleno dále distribuovat.

Autorská díla lze také citovat, neboli užívat výňatky z nich v jiných dílech, kritikách nebo recenzích, nebo například také při vyučování a vědecké práci. Autorský zákon poskytuje také několik dalších výjimek a omezení práva autorského, jako je úřední a zpravodajská licence, možnost užití díla umístěného na veřejném prostranství a podobně.

Martin Strnad