Malý slovníček, který přinášíme, by vám měl usnadnit orientaci v těch informacích o moderních výrobcích, které jsou rozhodující pro jejich cenu. Kromě toho zde najdete i významy řady frekventovaných termínů, které jsou známé spíše mladší, technologiím více nakloněné generaci.

ADSL – přenosy dat: Asymetric Digital Subscriber Line, systém současného přenosu dat na pevné lince. Na této lince můžete tedy používat normální telefon a vedle toho i přenášet data do počítače. Přenos se ale liší rychlostí – je nesymetrický, zatímco do PC mohou jít od 1,5 Mbit/s až na 28 Mbit/s, odesílá se rychlostí 1 – 3,5 Mbit/s.

DVB-S – spotřební technika: Zkratka pro Digital Video Broadcasting – Satellite, neboli příjem digitálního satelitního vysílání.

DVB-T – spotřební technika: Zkratka pro Digital Video Broadcasting – Terrestrial, neboli pro příjem pozemního vysílání digitální televize.

DVD/HD Drekordér – spotřební technika: PřehrávačDVD, který umožňuje zápis na DVD a má v sobě vestavěn i pevný disk pro záznam pořadů – nahrazuje v současné době video.

EDGE – mobilní telefony, přenosy dat: Plný název EGPRS= Enhanced General Packet Radio Service, je rozšířením GPRS. Rozšíření spočívá v jiné modulaci a jiných parametrech přenosu a dalších věcech. Nabízí vyšší rychlost než GPRS a je zpětně kompatibilní s GPRS. Maximální rychlost datového přenosu je 200 kb/s, u některých mobilů je to 100 kb/s pro odesílání a 300 kb/s pro příjem.

Energetická třída – kuchyně, spotřebiče: Dle platné legislativy musí být spotřebiče označeny při předvádění a vystavování v prodejnách energetickým štítkem, který ukazuje spotřebu za den nebo za rok a třídu spotřeby. Nejlepší z hlediska příkonu jsou výrobky označené třídou A (lepší, než A jsou pak značeny jako A+, A++, A+++), nejhorší jsou třídy F. V našich podmínkách se například kombinované chladničky s horší třídou, než je D, nesmějí prodávat. Jednotlivá písmena označují zařazení spotřebiče do skupiny podle indexu energetické účinnosti. Charakterizuje spotřebu elektrické energie na jeden litr čistého objemu spotřebiče. Díky tomu je možné srovnání spotřebičů různé velikosti a s různými poměry chladicího a mrazicího prostoru. Jako standard spotřebiče byl stanoven průměrný výrobek na konci roku 1993.

Flash paměť – spotřební technika, počítače: Externí nosič dat, nejčastěji ve tvaru klíčenky, na kterou je možné zapisovat data. Existují i přehrávače MP3 ve formě flash pamětí.

FullHD – spotřební technika: Označení pro televize nebo zařízení, která jsou schopna zpracovat (přijmout signál digitálního vysílání) rozlišení 1920 x 1080 bodů, označovaném jako 1080p.

GPS – navigace: Global Positioning System – navigační systém, který umožní určit vaši polohu kdekoli na zeměkouli díky satelitům, obíhajícím kolem Země, bez ohledu na počasí a dobu, kdy měříte. GPS byl původně vojenským systémem, vyvíjeným a budovaným od roku 1973 Ministerstvem obrany Spojených států. V průběhu let se systém dále vyvíjel a rozšiřoval a začátkem 90. let se stal plně funkčním a dostupným po celém světě.

GSM – mobilní telefony: Zkratka pro Global System for Mobile communications, neboli systém, který umožňuje provozovat sítě mobilních telefonů. HDReady – spotřební technika: Televize, které jsou připraveny pro příjem vysílání ve vysokém rozlišení.

iPod – spotřební technika, hudba: Přehrávače iPod firmy Apple, které změnily svět mobilní hudby. V USA ikona, snad nejprodávanější přehrávač MP3 s podporou získávání písniček z obchodu iTunes. Jedině iPod je značkou, zaručující, že k ní seženete spoustu příslušenství i od jiných výrobců, než je Apple. Je to v podstatě standard.

Katalytické panely – kuchyně: Speciální panely namontované na vnitřních stěnách trouby. Jejich povrch je opatřen speciálním mikroporézním smaltem, který vstřebává odstřikující tuk vznikající při pečení, a chrání tak stěny trouby. Jejich životnost je cca 4–6 roků (v závislosti na používání trouby).

Modem – přenosy dat: Zařízení sloužící k umožnění přenosu dat po telefonní lince (pro dnes už prakticky historické vytáčené spojení a pro ADSL), kabelové televizní přípojce (kabelový modem) nebo bezdrátově (Wi-Fi).

MP3 – spotřební technika, počítače: Formát záznamu, který se stal standardem pro uložení hudby v digitálních zařízeních, jako je počítač, flash přehrávač nebo přehrávač s pevným diskem.

Recyklační poplatek PHE – spotřebiče: Za každý výrobek, který kupujete, dnes podle nařízení vlády platíte recyklační poplatek. Ten slouží ke krytí nákladů spojených s likvidací starých přístrojů, které koupí nových odcházejí definitivně ze scény.

Set-top box – spotřební technika: Převodník, který dokáže přijmout signál DVB-Tnebo DVB-S a převést ho do normální televize.

UMTS – mobilní telefony: Universal Mobile Telecommunication System je systém standardu mobilních telefonů třetí generace. UMTS byl koncipován jako nástupce systému GSM.

Varná deska s indukčním ohřevem – kuchyně: Podobá se klasické varné desce, ale k ohřevu používá indukční princip – to znamená, že magnetické siločáry se uzavírají až přes dno hrnce. Díky tomu se o plotny nemůžete spálit, když na nich hrnec není umístěn. Na druhou stranu je nutné používat speciální kovové hrnce, přes které se siločáry mohou uzavřít. Vaření na takových deskách je velmi efektivní a úsporné – oproti klasickým varným deskám představuje úspora přes 20 %.

Web 2.0 – internet: Nová dimenze internetu, který by měl opět zvýšit zájem lidí a firem o internet. Ve Webu 2.0 se člověk stává spoluautorem obsahu tím, že odesílá svá videa, články a zkušenosti a ostatní uživatelé k nim mají volný přístup.

Wi-Fi – přenosy dat: Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN). Název Wi-Fi je slovní hříčka vůči Hi-Fi (tzn. analogicky k high fidelity – „vysoká věrnost“ by se dala chápat jako zkratka k wireless fidelity – „bezdrátová věrnost“, název však ve skutečnosti zkratkou není).

WMA – spotřební technika, počítače: Formát digitálního záznamu hudby. Je používán vedle MP3.