Investujete 200 tisíc korun a sto tisíc dostanete od státu jako dotaci. Za pět let máte investici zpět a minimálně dalších deset let budete vydělávat. Stát totiž garantuje v následujících 15 letech vysokou výkupní cenu elektřiny vyrobené ze slunečního záření. Při investici 200 tisíc korun do nejlevnější elektrárny pak vyděláte 400 tisíc. Navíc - bez ohledu na další vývoj - podstatně snížíte svoji závislost na energetických závodech a snížíte i své náklady na elektřinu. Solární energii můžete vyrábět celý rok.

Panely nevadí


Instalace nezbytných solárních panelů na střeše nevyžaduje doplňkové investice.
„Přestože je vždy potřeba na střechu namontovat alespoň pět panelů, nevyžaduje to žádné zpevnění střechy,“ konstatuje Vladimír Haška z firmy Nelumb, jež domácí elektrárny prodává.

„Zatížení na šikmé střeše dosahuje zhruba 16 kilogramů na čtvereční metr a na rovné střeše asi 30 kilo na metr. Panely se tedy dají rovnou instalovat prakticky na jakoukoli střechu,“ vysvětluje Haška.

K dispozici je podle něj i dostatek různých typů střešních „průchodek“ a dalších dílů, potřebných kvůli spojení elektrárny s panely. Kvůli použité krytině by tedy také neměly vznikat žádné komplikace.

Vpřípadě, že zájemce nechtěl či nemohl mít solární panely na střeše, je možné je instalovat kdekoli na pozemku. Je to však dražší, protože panely nejsou součástí stavby a jejich DPH je proto místo 5 procent nepříjemných 19.

Montáž systému trvá v rozmezí dvou až pěti dnů. Kromě panelů se vybavení domu rozšíří ještě o měnič proudu. Ten je nutný, aby získaný stejnosměrný proud mohl v podobě střídavého proudu odcházet do elektrické sítě.

Kolik dostanete


Vlastní výrobu elektřiny většina lidí vnímá jako pro sebe nedosažitelnou. Současná politika podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů ale tento pohled mění. Především u fotovoltaiky, tedy solární energie. Její výkupní cena za kilowatthodinu (kWh) je totiž ve výši 12,70, respektive 13,45 koruny garantovaná státem na 15 let.

Otom, kolik budete dostávat, přitom rozhodujete sami. Kdo se spokojí s menším ziskem, tedy částkou 12,70 koruny, nebude zároveň platit nic za elektřinu, kterou spotřebuje. Samozřejmě do objemu, který sám vyrobí. Přestože svoji produkci bude především spotřebovávat sám, bude za každou vyrobenou kWh dostávat od příslušné energetické společnosti 12,70 koruny.

Ten, kdo dá přednost většímu zisku, bude dostávat 13,45 koruny. Ale současně bude podle svého odběrního tarifu platit veškerou energii, kterou z rozvodné sítě odebere. Tato možnost se tak hodí spíš těm, kteří berou solární energii jako zdroj zisku, nikoli jen jako přivýdělek.

Jak to zařídit


Abyste se mohli stát výrobcem a dodavatelem elektrické energie, musíte získat licenci Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Prvním krokem k tomu je vyplnění elektronického formuláře na internetových stránkách úřadu (http:// www.eru.cz/doc/lic_form_a1. doc, metodický pokyn k jeho vyplnění najdete na této adrese http://www.eru.cz/pdf/lic_ metod_pokyn.pdf).

Příslušné formuláře je také možné vyzvednout si přímo v ERÚna adrese Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava (telefon na ústřednu 564 578 666) nebo v jeho detašovaném pracovišti v Partyzánské 1/7 v Praze 7 (telefon na ústřednu 255 715 555).

Po získání licence můžete zahájit jednání s příslušným energetickým rozvodným závodem. Uzavření smlouvy se ve vašem obydlí projeví, kromě instalace samotné elektrárny, také výměnou elektrických hodin. Současné jednosměrné totiž nahradí dvousměrné, které budou měřit i množství energie, které dodáte a za které dostanete zaplaceno.

Dotace


Dotace, kterou na pořízení domácí solární elektrárny poskytuje stát prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP), představuje polovinu pořizovací ceny, maximálně však 200 tisíc korun.

Protože cena systémů se pohybuje přibližně v rozmezí 200 až 800 tisíc korun, je dotace zjevně určená domácím výrobcům, kteří solární energii mají pouze jako přivýdělek.

Tomu odpovídá i další podmínka udělení dotace. Peníze od státu totiž dostanete pouze na instalovaný výkon, který odpovídá spotřebě objektu, kde elektrárnu provozujete.

Jak žádat o dotaci SFŽP?


- na adrese www.sfzp.cz v sekci Národní programy stáhnete formulář žádosti. Zde najdete i seznam potřebných dokladů.
- formulář můžete získat i na krajských pracovištích SFŽP
- informace o podaných žádostech poskytuje Odbor obnovitelných zdrojů energie, telefonní číslo 267 994 555