V průběhu července a srpna pravděpodobně i letos vycestuje z Česka v každém měsíci na dobu delší než čtyři dny více než milión lidí. Aby se vysněná letní dovolená nezměnila v horor, je třeba pamatovat na to, že základní výbavou je vedle pasu i kvalitní cestovní pojištění a samozřejmě vhodná forma finančního zajištění. Určitě nedoporučujeme, abyste na cestu do většiny zemí jeli pouze s hotovostí.

Jen běžná pojistka?

Lidé, kteří spoléhají v prostoru Evropské unie pouze na domácí zdravotní pojištění, se mohou dostat do velmi nepříjemné situace. Turisté sice mají právo na nezbytné lékařské ošetření, problém ale je v rozdílných cenách těchto úkonů v Česku a v zahraničí.

Zdravotní pojišťovna klientovi proplatí jen částku, která odpovídá nákladům na stejný úkon v České republice. Zbytek musí člověk zaplatit ze svého a nebo právě z komerční cestovní pojistky.

Je potřeba vědět, že náklady za lékařské ošetření v Česku jsou ale nesrovnatelně nižší než v jiných zemích EU. Například zlomenina končetiny přijde klienta bez pojištění v evropských zemích na několik desítek tisíc korun, operace slepého střeva ale již na 200 tisíc korun. Za operaci slepého střeva v USA by klient zaplatil ještě více, zhruba půl miliónu korun.

Pokud lidé v létě vyrážejí mimo oblast Evropské unie, kartička od české zdravotní pojišťovny je jim úplně k ničemu a veškeré náklady za případné ošetření jdou na samotné klienty, nebo právě jejich pojišťovny. Uzavření kvalitní cestovní pojistky má proto dvojnásobný význam.
Kvalita pojištění

„Šetřit na cestovním pojištění se rozhodně nevyplatí. Není totiž možné vědět, co všechno se může na dovolené přihodit. Lékařské ošetření nebo dokonce hospitalizace může stát statisíce. Vyrazit za hranice a nebýt pojištěn se v případě neplánované nemoci či úrazu, který si vyžádá hospitalizaci, rozhodně prodraží,“ říká Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.

Srovnejte si bezplatně ceny cestovního pojištění a ušetřete.

Za investici 20 či 30 korun na den získá pojištěnec jistotu, že nebude muset lékařskou pomoc v cizině splácet ještě několik měsíců či let po návratu.
Cestovní pojištění jako takové je balíček, které obsahuje více dílčích pojistek. Klient je tak finančně kryt proti několika rizikům současně. „Základem balíčku je pojištění léčebných výloh, které klientovi během jeho pobytu v cizině vzniknou v důsledku neočekávané nemoci či úrazu. Jedná se o úhradu nezbytných nákladů na ošetření, kterému se během pojistné doby byl nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci,“ vysvětluje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Svobodová.

Nezbytné náklady na ošetření jsou z lékařského hlediska úkony nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Pojištěnému tak vzniká nárok například na hrazení nákladů spojených s lékařským ošetřením, pobytem v nemocnici či vydáním léků předepsaných lékařem v souvislosti s pojistnou událostí.

Patří sem také přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a další úkony. Zvláštní kategorií je ošetření zubů, kde platí speciální podmínky, o kterých je dobré se předem informovat. Rozumné je si sjednat zároveň i úrazové připojištění. To je jakýmsi odškodným za bolest způsobenou úrazem a za případné trvalé následky. Proplácí se po ukončení léčení.

Samostatnou kapitolou je připojištění zavazadel. Důležité je i odpovědnostní připojištění. Z něho se platí zdravotní, hmotné i finanční ztráty, které svým jednáním člověk nechtěně způsobí někomu jinému.

Toto riziko lidé často podceňují. Zranit někoho v cizině a způsobit mu vážné zdravotní komplikace totiž znamená připravit se na placení i statisícových částek.

Pozor na výluky

Cestovní pojištění nabízí většina tuzemských pojišťoven. Jejich pojistky se na první pohled mohou zdát podobné, ve skutečnosti jsou mezi nimi značné rozdíly co do odlišného rozsahu pojistných rizik a limitů plnění. Klient by měl být velmi všímavý, než konkrétní smlouvu podepíše.

Rozhodně se vyplatí přečíst si pojistné podmínky. V nich se člověk seznámí s rozsahem pojistné ochrany, se svými právy, ale i s povinnostmi. Na druhé straně zjistí také práva a povinnosti pojišťovny. Velmi důležité je zaměřit se na nejrůznější výluky z pojištění.

To jsou případy, kdy pojišťovna pojistné plnění neposkytne. Bude-li klient například předem vědět, že pojišťovna mu nic neuhradí v případě onemocnění, které měl již při odjezdu do zahraničí nebo kterým trpí chronicky, vyhne se nepříjemným situacím a nedorozuměním.

Pojistky se například nevztahují na léčení chronických onemocnění. Z pojistného plnění jsou vyloučeny i náklady, které vzniknou ošetřením úrazů pod vlivem alkoholu. Nepojištěné jsou kupříkladu také ženy, které cestují do ciziny tři měsíce před porodem nebo mají rizikové těhotenství.

Jen s hotovostí? Ne

Není mnoho horších zážitků než se daleko od domova ocitnout zcela bez peněz. Problém přitom nebývá jen v tom, že si člověk s sebou vezme málo financí, ale jejich nevhodná forma.

Nejhorším počinem je mít s sebou pouze jeden typ finančních prostředků – například jen hotové peníze či pouze jednu platební kartu. Pak stačí jen jedna krádež, a o zábavu je postaráno. Základním pravidlem, které by každý turista měl respektovat, je mít s sebou vždy alespoň dvě formy finančních prostředků. Při selhání jedné z nich nastoupí forma druhá. V peněžence cestovatele by určitě neměla chybět platební karta. V zahraničí poskytne velmi cenné služby.

Karet raději víc

Zákazník totiž může nejen vybírat hotovost z libovolného bankomatu ve světě, ale kdekoliv (kde přijímají karty) s ní bezhotovostně zaplatit. Výběr z bankomatu je spojen s poplatkem, ale platba je zdarma. A to ve všech zemích, kde je možné kartu použít.

Mít s sebou ale jen jednu platební kartu a nic jiného je také rizikové. Kartu může někdo ukrást nebo se může poškodit. Když už chce člověk v cizině spoléhat jen na ně, měl by si s sebou vzít alespoň dvě.

Nejjistější je mít karty od různých karetních společností (VISA, Maestro a tak dále), vydané ke dvěma různým účtům. Ideální finanční výbavou na cestu za hranice země je vždy kombinace několika typů prostředků. Čím je jich více, tím je menší pravděpodobnost, že se cestovatel ocitne ve světě bez peněz. A hotovost? Zde skoro platí čím méně, tím lépe. Nicméně bankovky zejména nižší hodnoty volně směnitelné měny, nejlépe eura (případně dolary v zemích mimo EU) se vyplatí vzít s sebou.

Proč mít cestovní pojištění

Výlohy na léčení uhradí cestovní pojišťovna, včetně místních zákonných spoluúčastí.
Úhrada léčebných výloh se vždy vztahuje na veřejná i soukromá zdravotnická zařízení.
Cestovní pojištění poskytuje pojistnou ochranu i v případě mnohých dalších nebezpečí, jako je odpovědnost za škody a újmu na zdraví, ztráta zavazadla, zrušení cesty a další.
Cestovní pojištění se vztahuje i na repatriaci nemocného či převoz tělesných ostatků.
Podmínky pojištění jsou jednotné pro všechny státy.
Cena cestovního pojištění je zpravidla mnohem nižší než výše zákonných spoluúčastí při lékařském ošetření v jednotlivých zemích.
Výlohy na ošetření, které případně musel pojištěný v zahraničí uhradit v hotovosti, proplatí cestovní pojišťovna po řádném předložení účtů.
Cestovní pojištění vždy poskytuje asistenční služby – pomoc v případě nouze.
Cena cestovního pojištění se pohybuje v desítkách korun za den. Děti a rodiny mají u řady pojišťoven často slevy.

PAVEL NEBESKÝ