Jedním z nejčastějších způsobů, jak si vydělat v Česku peníze, je najít si dobře placenou práci a jednou měsíčně za ni dostat zaplaceno. Větší rezervy však mají Češi v tom, jak s vydělanými penězi hospodařit. Nesprávným hospodařením totiž můžete o vydělané peníze přijít.

Přitom důvodů, proč bude v budoucnosti potřeba mít více peněz, má každý hodně. Například na vzdělání dětí, na přilepšení si k důchodu, na lepší dovolenou, byt či auto. Anebo jednoduše „pro strýčka příhodu“ v nepředvídatelných situacích.

Dvě možnosti

Jak se dá vlastně s penězi rozumně nakládat a jaké jsou možnosti zhodnocení peněz i s jejich výhodami a nevýhodami?

V zásadě jsou jen dvě. První znamená, že vydělané peníze utratíte. Druhá možnost je část peněz neutratit hned, ale investovat je.

Pokud člověk žije sám a pracuje, má jen jeden příjem. Ten je jako potok, ve kterém voda pravidelně přitéká (plat) a zároveň odtéká (když nakupuje zboží a služby, tedy spotřebovává).

Když se mu podaří něco ušetřit, vytvoří si malé jezírko (finanční rezervy). Z něho může čerpat v budoucnosti.

Jestli však přijde o práci, jeho „potok“ vyschne a on se bude muset napít z „jezírka“, které si vytvořil. Pokud ho nemá, musí si peníze půjčit a za to zaplatit také úroky.

Jakmile si člověk umí zajistit i další zdroje, které mu vydělají peníze, může se mu jeho jezírko plnit z více zdrojů, potoků. Potom se z něj stane nádrž, která není závislá na množství vody, jež přitéká jen z jednoho pramene.

V praxi mohou těmito zdroji být pronajatý byt, úroky v bance, dividendy z akcií, úroky z dluhopisů, renta, podíly ve firmě, ale i pojištění a podobně.

Dobrá investice

Za dobrou investici můžeme považovat i koupi něčeho, co časem získá na hodnotě a bude možnost to v budoucnu prodat dráž. Pro názornost nabízíme několik příkladů:

Automobil, který nyní koupíme za zhruba 300 000 korun. Za jakou cenu ho ale prodáte za pět let? S velkou pravděpodobností za mnohem nižší. Mezi tím auto spotřebovalo další peníze za benzin, olej, pojištění, servis a tak dále. Auto tedy nelze považovat za investici, ale spotřební zboží.

Z této kategorie může být za investici považován spíše automobil-veterán, jehož cena časem nepochybně poroste.

Byt, který pronajímáte, přináší pravidelný příjem ve formě nájmu, a navíc může v budoucnosti jeho hodnota vzrůst.

Byt, který vlastníte a ve kterém bydlíte, sice nepřináší pravidelný příjem, ale i jeho hodnota může v budoucnosti narůst. Zlato nepřináší pravidelný příjem, ale jeho hodnota může časem růst.

Akcie firem mohou přinést pravidelný příjem ve formě dividend a jejich cena může v budoucnosti růst.

Pravidla investora

Dobrý investor by měl mít na paměti následující cíle:

* aby jeho příjem nebyl závislý jen na jednom zdroji (například platu)
* aby hodnota jeho majetku neustále rostla (určitě rychleji, než budou růst jeho dluhy, tedy závazky)
* aby dostupnost peněz (likvidita) a kolísání hodnoty jeho majetku bylo adekvátní jeho potřebám v čase. (To znamená, aby investice na krátkou dobu kolísala co nejméně, byť s nižším možným výnosem. Investice na delší dobu může kolísat více. )

Při investování musí každý investor vědět, že:

* hodnota každé investice v čase kolísá (to znamená, že její cena klesá i stoupá)
* zpravidla platí, že čím nižší je riziko, tím nižší bývá obvykle i výnos a naopak.

Peníze ztrácejí cenu

Proč je investování nebo-li uchovávání finančních prostředků do budoucna důležité, můžeme nejsnadněji ilustrovat na příkladu inflace. Bude mít dnešních 1000 korun stejnou hodnotu i za rok nebo za deset let? Ano i ne. Nominální hodnota uvedená na dané bankovce se nezmění. Co se však určitě změní, je reálná hodnota těchto peněz, kterou ovlivní inflace.

Jednoduchý příklad: Máte 1000 korun. Jedno mléko nyní stojí okolo 14 korun. Za uvedených 1000 korun si tedy můžete koupit 71 krabic mléka a ještě vám zbyde šest korun.

Co se změní za rok při šestiprocentní inflaci? Budete mít stále 1000 korun, to se nezměnilo. Mléko ale bude o šest procent dražší, tedy 14,90 koruny. Za uvedenou tisícikorunu si už koupíte jen 67 krabic mléka a zůstane vám ještě 1,70 koruny.

Reálná hodnota se snížila a bude činit v aktuálních (dražších) cenách 943,40 koruny. Vlivem inflace si tak za stejné peníze koupíte méně zboží.

Jak to bude vypadat za další rok? Máte opět 1000 korun. Mléko bude opět o šest procent dražší, zaplatíte za něj tedy již 15,80 koruny. Za zmíněnou tisícikorunu si koupíte už jen 63 krabic mléka a zůstane vám ještě 4,60 koruny. Reálná hodnota tisícikoruny se za dva roky snížila na 890 korun.

Skutečná hodnota

Reálná hodnota peněz vypovídá o tom, kolik peněz je dnes potřeba ke koupi stejného množství zboží jako v budoucnu. V našem příkladě za dva roky.

Na konci druhého roku tedy budete potřebovat na koupi 71 krabic mléka po 15,80 koruny částku 1121,80 koruny. Ale dnes byste na stejné množství – 71 krabic po 14 korunách – potřebovali jen 994 korun. Je tedy jasné, že nyní je hodnota peněz vyšší, než bude při postupující inflaci za dva roky.

Zaměstnejte peníze

Čím vyšší je inflace, tím rychleji vydělané peníze ztrácejí hodnotu. Pokud si nyní uložíte vydělané peníze například do trezoru nebo „pod matraci“, další peníze vám nevydělají (nezhodnotí se), a naopak se z nich postupem času stane méně hodnotné platidlo.

Z toho vyplývá, že peníze se vyplatí „zaměstnat“, tedy investovat tak, aby vám dokázaly zajistit dodatečný příjem. Nejjednodušším a nejčastějším příkladem je uložení peněz na termínovaný účet v bance.

Banka může vaše peníze dále půjčit za úrok – nechá tedy peníze pracovat. Právě proto umí banka klientovi nabídnout předem známou hodnotu – úrok, který mu za uložení peněz na určitý čas zaplatí.

Modelový příklad může být tento: Máte dnes 1000 korun. Banka vám poskytne úrok tři procenta. Po jednom roce budeme mít na účtu tisíc korun plus úrok 30 korun, minus daň z úroků 15 procent (4,50 Kč), celkem tedy 1025,50 koruny.

Reálná hodnota peněz je nakonec: původních 1000 korun plus 25,5 koruny (úrok po zdanění) minus šestiprocentní inflace. Výsledek je 943,40 koruny.

Je to sice více, než kdybyste měli peníze schované v trezoru (to by hodnota peněz byla 940 korun), ale stále je to méně reálných peněz, než jste měli na začátku.

Je tedy rozumnější a výhodnější uložit, tedy investovat peníze na delší dobu, byť i tak ztrácíte část reálných peněz. Čím vyšší úrok vám banka poskytne nebo čím vyšší výnos vám jiný typ investice přinese, tím více svoje peníze ochráníte před inflací.

MILAN ŠAUER

Pioneer Investments ČR