Odpovědnost za věci ponechané v kempu či na parkovišti je, jak už to u odpovědnostního pojištění bývá, složitá otázka. Základem je Občanský zákoník, i když vysvětlení jeho paragrafů v tomto případě není jednoduché.

„Podle Občanského zákoníku organizace poskytující ubytovací služby i provozovatelé garáží a dalších podniků podobného druhu mají odpovědnost za dopravní prostředky u nich uložené a jejich příslušenství,“ vysvětluje Jaroslav Besperát z České podnikatelské pojišťovny.

„ Znamená to, že odpovědnost za případnou škodu na vozidle mají provozovatelé podniků zajišťujících dočasné odstavení vozidla. Pokud jsou tito provozovatelé pojištěni, tak tuto odpovědnost na sebe přebírá příslušná pojišťovna,“ dodává.

Pojistka také neplatí

Podle Jaroslava Besperáta odpovědnost pojišťovny ovšem platí jen za předpokladu, že byly splněny pojišťovnou stanovené smluvní podmínky. To je například oplocení kempu, uzavření prostoru závorou, hlídání stálou službou a ostrahou s příslušným počtem osob, závisejícím na velkosti zařízení.
„Provozovatel hlídaného parkoviště, garáže nebo kempu a potažmo ani žádná pojišťovna, neručí za věci uložené v zavazadlovém prostoru zaparkovaného auta,“ říká Patrik Balla, ředitel Wüstenrot pojišťovny.

„Ručí se jen za odcizení věcí, které tvoří příslušenství vozidla, jako například náhradní pneumatika, zvedák, kanystr s olejem či benzinem, souprava nářadí a podobně,“ dodává. Takže pozor, v autě nikdy nenechávejte zavazadla, prádlo, šaty, spotřebiče ani další cenné věci. Ty patří do ubytovacího zařízení nebo do uzamčeného stanu.

Pozor v kempech

„Ubytovací organizace odpovídá za ostatní věci odložené v dopravním prostředku jedině za předpokladu, že na základě zvláštní smlouvy je jako individualizované převezme do úschovy,“ varuje Mario Böhme z pojišťovny Generali.

Všechny ostatní případy jsou záležitostí odpovědného chování majitele. Provozovatel kempu nebo pojišťovna se poskytnutí náhrady za vzniklou škodu například vyhnou za předpokladu, že věci jsou odcizené ze stanu, který byl uzavřený pouze na zip.

To se dá přirovnat k odchodu z chatky či pokoje, aniž za sebou zavřete dveře. Za takové škody nikdo neodpovídá. Stan musí mít zámek, který jeho majitelé při odchodu vždy uzamykají. Zloděj tak musí překonat překážku chránící věc proti odcizení.

Co dělat při škodě

V první řadě zavolejte policii, aby celý případ vyšetřila a sepsala protokol. To je nejlepší důkaz pro objektivní posouzení celé škody.

Jaké by měly být vaše další kroky:

  • uplatnit právo na úhradu škody u provozovatele hlídaného parkoviště, garáže, kempu bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned;
  • nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy se o škodě poškozený dozvěděl. V případě nesplnění této povinnosti dojde k zániku (prekluzi) práva na náhradu škody.

K prekluzi soud přihlíží i bez návrhu, to jest z úřední povinnosti. Stejná zásada je platná i při vyřizování škody z titulu pojištění odpovědnosti provozovatele.

Ten musí postiženému potvrdit, že škodu uznává a teprve na základě tohoto dokladu může poškozený uplatňovat své nároky na pojišťovně.

ZBYŠEK ŠTĚPÁNEK