Jestli jsou vaše příjmy dostatečné, posoudí banka nebo poradce. Důležité je, aby banka vaše příjmy vyhodnotila nejen jako dostatečné, ale i jako stabilní.

Nejen zaměstnanci

Podnikatelé jako doklad o příjmech předkládají zpravidla dvě poslední daňová přiznání. Banka uznává příjmy z toho novějšího. Příjmem je zisk po odečtu daní rozpočítaný na měsíce. Některé banky započítají příjmy uvažované jako procento z obratu.

Zaměstnanci předloží potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele. Většina bank sleduje průměrný čistý měsíční příjem za poslední tři měsíce. Pokud jste zaměstnancem své vlastní společnosti, budete potřebovat také její daňové přiznání.

I další příjmy

Banky započítávají i další příjmy domácnosti, jako je mateřská či pronájem nemovitosti, včetně budoucího pronájmu z kupované nemovitosti. Schopnost splácet hypotéku mohou ovlivnit vaše současné vysoké výdaje. Některé banky proto k hypotéce nabízejí také neúčelový úvěr za stejnou úrokovou sazbu jako hypotéku.

Tím můžete splatit drahé úvěry s vysokými splátkami a zlepšit tak svou finanční situaci pro získání hypotéky. Hypotéka bez příjmů je určena pro ty, kteří nechtějí, nebo nemohou bance ukazovat své příjmy, ale jsou schopni vysvětlit, jak budou hypotéku splácet.

Co do zástavy

Zástavou jsou nejčastěji právě kupované nemovitosti. Toto řešení je možné, i když kupujete družstevní byt. Pro takové případy začaly některé banky nabízet novinku, takzvané předhypoteční úvěry.

Můžete ovšem dát i jinou zástavu. Tedy jinou svoji nebo cizí nemovitost, pokud s tím její vlastník souhlasí. Budoucí změny zástav jsou možné za předpokladu, že bude hypotéka i nadále dostatečně zajištěna. S takovou změnou musí banka samozřejmě souhlasit.

Také pro cizince

Hypotéku využije nejenom občan České republiky ale i cizinec. U těch záleží nejenom na podmínkách pro získání hypotéky, ale také na tom, za jakých podmínek vůbec mohou v České republice koupit nemovitost. Někteří cizinci musí nemovitost koupit prostřednictvím své právnické osoby – zpravidla společnosti s ručením omezeným. I pro tyto případy existují hypotéky.

Banky si kontrolují úvěrovou minulost žadatelů v úvěrových registrech (například www.cbcb.cz, www.creditbureau.cz). Ověřují, zda platíte závazky včas a v plné výši. Proto si velmi dobře hlídejte všechny splátky, které máte platit.

Ne každý asi ví o tom, že žadatel o hypotéku musí mít také v pořádku všechny své povinné platby vůči státu, například daně i sociální a zdravotní pojištění.

Kolik dostanu?
 • Svobodný, bezdětný muž s čistým příjmem 15 500 Kč měsíčně si může půjčit 1 500 000 Kč, pokud má naspořeno 265 tisíc.
 • Jestliže nespořil, půjčí si s tímto příjem 1 400 000 Kč.
Družstevní byt
 • Dcera si kupuje družstevní byt, který nelze dát do zástavy.
 • Proto rodiče vloží do zástavy za její úvěr svůj rodinný dům.
 • Později si dcera převede byt od družstva do osobního vlastnictví.
 • Potom může zástavu přesunout z domu rodičů na svůj byt.
 • Tím je dům rodičů zase „svobodný“.
Pojistit, nebo nepojistit hypotéku

Hypotéka je dluh, který nejen že musíte pravidelně splácet, ale který po vás mohou také zdědit pozůstalí. A protože je zpravidla zajištěn zástavním právem k nemovitosti, je rozumné se snažit ochránit sebe i své blízké před případnou ztrátou střechy nad hlavou kvůli nesolventnosti.

 • Banky za životní pojištění k hypotéce nabízejí nižší úrokovou sazbu a někdy dokonce přímo vyžadují zajištění hypotéky životním pojištěním. V takových případech můžete bance nabídnout pojištění, které už máte uzavřené, třeba kapitálové životní nebo investiční pojištění, nebo si uzavřete nové, podle požadavků banky.
 • Pojištění nabízené bankami přímo k úvěru zahrnuje až několik způsobů plnění formou doplacení úvěru nebo úhrad měsíčních splátek. Různé jsou i důvody plnění: smrt, invalidita, pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání.
 • Čím více rizik pojištění zahrnuje, tím je dražší.
 • Vždy se podrobně informujte, v jakých případech dojde k plnění z uzavřeného pojištění. Například plnění z důvodů ztráty zaměstnání nastane až po více než měsíci evidence na úřadu práce. Pracovní neschopnost musí trvat nejméně dva měsíce.
 • Zvažte však i jiné možnosti svého zajištění a zabezpečení své rodiny. Například různé pojistné produkty pojišťoven nebo penzijní připojištění (spoření na důchod se státním příspěvkem, které zahrnuje invalidní penzi a pozůstalostní penzi).
 • Využijte stavební spoření, investiční fondy a další finanční produkty.
 • Snažte se mít na svém účtu rezervu ve výši alespoň tří běžných měsíčních výplat.

JANA CHARVÁTOVÁ
úvěrová poradkyně