Za nezbytnost při pobytu v zahraničí je možné považovat sjednání cestovního pojištění. Samostatnou pojistku však řada lidí vůbec uzavírat nemusí, má ji totiž již jako automatickou součást mezinárodní platební karty.

Součást i doplněk

Cestovní pojištění u platebních karet má dvě možné podoby. Buď je již automatickou součástí platební karty, nebo je jako doplněk, který si držitel může dokoupit. Cena cestovních pojistek se pohybuje od tří set korun ročně. V bankách však panují značné rozdíly v podmínkách pojistek u karet. Vedle doby pojištění jsou značné odchylky v pojistných limitech.

Přibalte si na cestu nejlepší cestovní pojištění ze srovnání.

Základní cestovní pojistky jsou spojené s hrazením léčebných výloh od pěti set tisíc korun až do jednoho a půl milionu korun. Přirozeně čím kvalitnější je pojistka, tím je její cena vyšší, což se pak promítá do celkových nákladů spojených s platební kartou.

Rozsah a doba

Než člověk vyjede do zahraničí, měl by si vždy přesně zjistit, jak rozsáhlé pojištění jeho karta obsahuje, jak vysoké je pojistné krytí a jak dlouho mu pojištění po překročení hranic platí. Běžně toto pojištění platí jen 45 až 90 dní nepřetržité zahraniční cesty pro všechny státy světa. Znamená to, že po uplynutí dvou či tří měsíců by držitel platební karty pro opětovnou aktivaci pojištění musel svou zahraniční cestu přerušit a vrátit se do Česka a pak znovu vycestovat.

Spolúčast a výluky

Klienti, kteří chtějí využívat cestovního pojištění u platebních karet, by neměli zapomínat ani na relativní spoluúčast. U některých pojistek se totiž držitelé karet musí podílet na hrazení nákladů.

Pojištění obsažené v kartě se také nemusí vždy vztahovat pouze na držitele, spolu s ním mohou být pojištěné i další osoby, nejčastěji rodinní příslušníci, kteří s ním cestují do zahraničí.

S rodinnými variantami pojistek se setkají klienti většiny bank. Obvyklé je, že bankovní dům nabízí několik variant pojištění.

Cestovní pojištění je buď pevně, nebo fakultativně spojeno především s embosovanými platebními kartami typu Visa a MasterCard. Tyto pojistky však obsahují celou řadu výluk a omezení pojistného plnění. Mnoho pojištění nekryje rizika zranění u nebezpečných sportů. Pro tento případ si klient musí často zřídit rizikové připojištění.

PAVEL NEBESKÝ