Pro uživatele informačních systémů jsou na trhu připraveny různé možnosti, od pronájmu po vlastní systémy na míru.

„Bohužel to není stejné jako s automobily, kde jste schopni v nějakých 30 parametrech popsat svůj požadavek. U těchto systémů totiž nesmíte zapomenout na legislativu. Ta neustále přináší nové požadavky na informační systémy. Proto musí systém stále zabezpečovat změny legislativy,“ varuje Jiří Rákosník z firmy J.K.R.

Cena v řádu tisíců

„Obecně můžeme říci, že cena ekonomického a účetního systému pro malé firmy a podnikatele se pohybuje v řádu tisíců až desetitisíců korun, cena ERP (Enterprise Resource Planning) systému pro střední firmy pak v řádu desetitisíců až stovek tisíců korun a systém pro velké firmy můžete pořídit za stovky tisíců až miliony korun,“ přibližuje Hana Janišová.

Cenu systému však nepředstavují jen náklady za samotný software. Své peníze spolyká i jeho zavedení. „Cena nasazení informačního systému se skládá z hodnoty licence a ceny implementačních služeb,“ říká Petr Hampejs ze společnosti Microsoft.

„Licence je u většiny informačních systémů sestavena na základě počtu uživatelů přistupujících do systému a na základě rozsahu požadované funkčnosti. Cena implementačních prací pak závisí na rozsahu a složitosti nasazení, což ovlivňuje zejména rozsah úprav systému, míra integrace s ostatními systémy, počty školených uživatelů a tak dále,“ vyjmenovává Petr Hampejs.

Vyplatí se opravdu?

Pro to, aby se systém vyplatil, existuje optimální bod. Nalevo od něj je příliš málo informatiky a příliš mnoho ruční práce a chyb, napravo od něj jsou zbytečné výdaje. Jak ten bod najít? „Přemýšlejte o návratnosti, odhadněte čas potřebný na méně efektivní zpracování, přepočtěte jej na peníze a porovnejte s pořizovací cenou a provozními náklady nové technologie. Tahle úvaha zpravidla stačí,“ radí analytik informačních technologií Petr Koubský.

Obecně se návratnost takové investice obtížně vyčísluje. „U velkých podniků je informační systém nezbytnost – bez něj by nešlo realizovat téměř nic. U malého podniku se většinou setkáváme s tím, že je nejdříve nutné celý podnik „překopat“ – tedy definovat základní procesy ve firmě,“ popisuje úskalí zavádění Pavel Ponížil z firmy Kvintech.

Nic snadného

Firemní procesy podle jeho zkušeností většinou nikdo neumí popsat a analytik často zjistí, že chaos je pánem podnikání. Pro vedení firmy následuje většinou náročné období, kdy se musí zorganizovat popis procesů.

Navíc je nezbytné motivovat zaměstnance, aby se na procesu podíleli. Pozitivní motivace je navíc pro mnoho šéfů stále ještě neznámé
slovo.

Existuje celá řada metod a postupů jak poměrně přesně měřit úspěšnost nasazení informačního systému a návratnost vložené investice pomocí takzvaných tvrdých kritérií definovaných na samotném začátku. Je vždy dobré kombinovat je s těmi měkkými, které mohou mít i jinou než pouze číselnou vypovídající hodnotu,“ radí Petr Zavoral z firmy ZAP Consultants.

KAMIL PITTNER