Každému se může stát, že někoho neúmyslně zraní. Zranění může někdo způsobit i vám. Stane-li se to v cizině, vzniká otázka, podle jakých zákonů se bude vyplácet odškodné. To se totiž mezi státy značně liší. Například v případě odškodnění pozůstalých jsou vyplacené částky jinde v Evropě násobně vyšší než v tuzemsku.

„Klient přejel v listopadu 2006 v Itálii cyklistu, který na místě zemřel. Usmrcenému bylo 82 let. Odškodnění se řídí italskými právními předpisy. Kooperativa zaplatí za tuto událost přes sedm milionů korun, z toho 6,5 milionu činí jednorázové odškodnění pozůstalým.

V ČR by toto odškodnění činilo 830 tisíc Kč,“ říká mluvčí Kooperativy Marek Vích.

Záleží na státu

Podle Jaroslava Besperáta z České podnikatelské pojišťovny je rozhodující země, kde ke škodě došlo. Takže střetneli se Čech s Němcem ve Francii, náhrada škody se poskytuje podle podmínek ve Francii. Když ale Němec způsobí našemu občanovi škodu v Německu, náhrada škody probíhá podle německých pravidel.

Stejné je to s odškodněním za zranění, které zanechalo trvalé následky, jež znemožňují postiženému dělat úkony, které dříve běžně vykonával. Při vážných zraněních vzniká v ČR nárok i na pobírání celoživotní renty. Němci však takový případ řeší jednorázovým odškodněním, které je již dopředu kapitalizováno. Vedle ostatních položek je v tomto odškodném mimo jiné zohledněn i očekávaný nárůst platů.

Různé ceny

Hmotné škody se podle Patrika Balla z Wüstenrot pojišťovny hradí podle cen, za které byly opravy či nové předměty v dané zemi pořízeny. Je-li například auto českého motoristy nepojízdné v Německu kvůli dopravní nehodě způsobené někým jiným, tak je škoda uplatněnau pojišťovny škůdce a není-li pojištěn, tak vůči samotnému škůdci. Pojišťovna uhradí skutečné náklady na opravu podle podmínek, které vyplývají z německého povinného ručení. Rozhodující je opět místo nehody. Bude-li oprava vozidla probíhat v ČR, německá pojišťovna bude brát na zřetel cenu, za kterou se uskutečnila oprava v Čechách. Náhradu poškozenému však poskytne podle podmínek německého povinného ručení.

„Ztráta výdělku se počítá podle skutečného výdělku, který poškozený v dané zemi pobírá,“ říká Mario Böhme z pojišťovny Generali.

Pokud je Čech v cizině kvůli zranění hospitalizován, mohou být náklady na jeho léčení hrazeny:

  • z veřejného zdravotního pojištění (ovšem jen z části a za předpokladu, že je léčen ve zdravotnickém zařízení financovaném z veřejných zdrojů)
  • z komerčního cestovního pojištění (základem je pojištění léčebných výloh a může obsahovat pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte, úrazové pojištění, pojištění zavazadel atd.).