Měly by také pomoci tomu, aby se pacienti stali klienty, o něž je zájem, nikoliv prosebníky. Přestože návrhů na nejrůznější výjimky z plateb bylo nepočítaně, při projednávání v parlamentu neuspěl nikdo.

Platit budou všichni, jak nemocní rakovinou, tak s banální virózou. Osvobozeny od plateb jsou preventivní prohlídky a chronicky nemocné děti.

Zatím není jasné, jak se reforma projeví na ceně léků a v lékárnách. Poplatek 30 korun za jeden medikament na receptu lékárníci vyberou a ponechají si ho, ovšem danou částku odečtou od marže předepsaného medikamentu.

O výši marže se ale teprve bude vyjednávat. Ministerstvo slibuje, že čím bude lék dražší, tím více zlevní, lékárníci tuto teorii vyvracejí a s řešením nesouhlasí.

Poukazují také na mnohé nejasnosti. Do limitu se budou započítávat léky, které jsou hrazené pojišťovnami alespoň z 60 procent. Pokud si zcela hradíme antikoncepci či léky na spaní, tyto sumy se do limitu započítávat nebudou.

Existuje ovšem řada medikamentů, které pojišťovna hradí z 50 procent. To znamená, že doplatek na takový lék se do limitu také nezapočítá. Příkladem mohou být preparáty na posílení imunity, léky na žaludek a podobně.

Co se změní

Platba 30 korun

návštěva praktického lékaře, dětského lékaře, zubaře, gynekologa, ambulantního specialisty, psychologa, logopeda včetně kontrolních prohlídek

recept (každá položka na receptu)

Platba 60 korun

den v nemocnici, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ozdravovnách, v lázních

Platba 90 korun

pohotovost

Za nevybrání poplatku dostane lékař pokutu 50 tisíc korun.

Vybrané peníze zůstanou nemocnicím a lékařům. Poplatky za recept nezůstanou lékárníkům, ale změní cenu medikamentu, dražší by měly zlevnit.

Výjimky z placení poplatků

  • preventivní prohlídky
  • děti chronicky nemocné (dialýza, srdeční vady atd.), umístěné v dětských domovech a polepšovnách a děti rodičů v hmotné nouzi
  • předoperační vyšetření (kromě klinického)
  • léčba nařízená soudem
  • léčba infekčního onemocnění
  • lidé v hmotné nouzi
  • hemodialýza
  • vyšetření při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně
  • laboratorní vyšetření vyžádané lékařem

Kdo bude hlídat roční limit 5000 korun?

O výši limitu pro každého občana by se měla starat pojišťovna, u které je registrován. Jestliže dotyčný překročí limit, sice bude platit dál poplatky i doplatky za léky, ale pojišťovna by mu měla každé čtvrtletí peníze vrátit zpět. Přesto by si měl každý své platby ve zdravotnictví hlídat a účtenky uschovávat pro kontrolu, zda mu pojišťovna vše správně vyúčtovala.

Jak se započítají do limitu doplatky na léky

Započítávat se budou jen doplatky na pojišťovnou hrazené nejlevnější léky. Když lékař pacientovi předepíše lék, který má doplatek 60 korun, a na trhu bude jiný s menším doplatkem, například deset korun, pojišťovna započte do ročního limitu jen ten levnější doplatek – 10 korun. Výši doplatku započitatelného do limitu určí ministerstvo zdravotnictví.