Také si říkáte, jak to velcí šéfové dělají, že získávají tak lukrativní a zajímavá pracovní místa? Umějí prostě dobře vyjednávat. A být dobrý ve vyjednávání se hodí i v mnoha dalších oblastech pracovního života, například při žádosti o povýšení, zaměstnanecké výhody nebo zvýšení platu.
Devět rad

  • Odnaučte se všechno, co jste až dosud slyšeli o kompromisu. Kompromis vás hned od začátku staví do nevýhodné pozice.
  • Dobře se předem připravte. Zjistěte si co nejvíce o daném místu a firmě.
  • Nesnažte se oslnit personalistu svým oděvem, postojem nebo komunikačním stylem. Buďte upřímní, přímí a chovejte se přirozeně.
  • Nedávejte najevo, že danou práci nutně potřebujete. Projevení nouze dokáže zničit veškeré vaše výhody.
  • Buďte emocionálně neutrální. Naučte se zbavit předsudků, strachu a očekávání, abyste zůstali klidní a otevření všem možnostem.
  • Nepřicházejte s připravenými formulacemi. Namísto toho si raději připravte otázky.
  • Klaďte otázky začínající výrazy „kdo, co“, „jak“ nebo „proč“. Pomohou vám řídit dialog.
  • Otázky vám pomohou lépe odhadnout, co je pro personalistu nebo manažera, se kterým absolvujete pohovor, nejdůležitější. Vaším cílem by mělo být zjistit, zda je to stejně důležité i pro vás.
  • Nezapomeňte, že výběr je oboustranný – nejste v roli prosebníka, pokud se do ní sami nebudete stavět.
  • Všechny informace si dobře ověřte, vyvarujte se předčasných očekávání a předsudků. Buďte otevření novým informacím a ptejte se na souvislosti.

Jedním z nejčastějších stesků v oblasti kariérového koučinku je „nemám čas“. Kdekdo nestíhá, každý má spoustu úkolů, které se neustále mění a přeskupují, a jakmile je jeden vyřešen, objeví se tři nové. Jeden z výroků dokreslující tuto situaci, patřil jednomu manažerovi. Když se mu personalista snažil pomoci, naprosto bezelstně oznámil: „Ale já opravdu nemám čas jít na školení o řízení času.“
Jestli jste na tom podobně, nemusíte věnovat přípravě na pohovor celý den. Stačí se mu alespoň v duchu věnovat jen pár minut při jízdě v hromadné dopravě nebo před spaním.

Ve výše uvedených radách se nezmiňuje, na co konkrétně byste se měli ptát, čeho byste si měli všímat, co byste měli naopak vy hodnotit na budoucím zaměstnavateli. Sem právě patří postřehy, které jste učinili v předchozích dílech našeho seriálu.
Už byste měli vědět, jaké jsou vaše cíle, jakou práci byste přesně chtěli dělat, v čem jste dobří a co se tedy dá na pohovoru prodat, jak uspokojit svoje touhy v pracovní oblasti.

Pak už vás otázky budou napadat samy. Jaké bude osobní finanční ohodnocení, pokud jste ochotni odvádět více práce? Budete mít možnost ovlivňovat pracovní dobu, pokud je volnost vaše priorita?
Opět si uvědomte, že výběr je oboustranný a pro sebe si ohodnoťte, jestli vás odpovědi osoby, se kterou pohovor vedete, uspokojily.