ODPOVĚĎ:

Postup zaměstnavatele je dle mého názoru v souladu se zákoníkem práce, neboť to je zaměstnavatel, kdo určuje čerpání dovolené zaměstnanců. Zákoník pro něj však dává i určitá omezení.

Prvním omezením zaměstnavatele je, že termín dovolené musí písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Pokud by tato podmínka nebyla splněna, nejednalo by se o platné nařízení dovolené. Dalším omezením zaměstnavatele je, že při stanovení rozvrhu čerpání dovolené musí přihlížet i k oprávněným zájmům zaměstnance.

Pokud vám zaměstnavatel nařídí čerpání vaší dovolené za rok 2009 alespoň v rozsahu čtyř týdnů, nelze v současné chvíli dovozovat, že by paralelní čerpání zbytkové dovolené za rok 2008 bylo s tímto v rozporu.

Zaměstnavatel je konečně povinen vydat rozvrh čerpání dovolené, k čemuž je potřebný předchozí souhlas odborové organizace (pokud odborová organizace ve společnosti nepůsobí, žádný souhlas není potřebný). Tento plán se obvykle vydává na začátku roku a měl by zohledňovat i nevyčerpanou dovolenou z předchozího roku.

I v případě, že by nebyla některá s výše uvedených podmínek splněna, je nutné vzít v potaz rovněž praktickou stránku věci. Z mé zkušenosti vyplývá, že je vždy vhodnější pokusit se dohodnout se zaměstnavatelem, než si jej rovnou znepřátelit popíráním platnosti jeho postupu.

Společnost Profesia vám přináší odpovědi na vaše otázky týkající se oblasti práce na Fóru práce, které naleznete na www.profesia.cz.

Na dnešní dotaz odpověděl advokát JUDr. Jaroslav Škubal, PRK Partners.