“Míra nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem poklesla o půl procenta na 6,8 %,“ říká Jiří Sezemský z Ministerstva práce a sociálních věcí. „V meziročním srovnání je tak nezaměstnanost nižší o 1,5 procentního bodu,“ dodává.

Příčiny poklesu

Důvody úbytku nezaměstnanýchvysvětluje Jiří Sezemský takto: „Velmi příznivý dubnový vývoj chápeme jako působení sezónního faktoru. Pokračoval rozběh sezónních prací, především ve stavebnictví a v zemědělství, což vedlo nejen ke snížení počtu uchazečů ve stavebních profesích, ale také uchazečů bez kvalifikace, kteří se uplatní jako pomocní dělníci.“

Více nových míst

Jako další důvod zlepšení situace na trhu práce vidí Sezemský stálý růst české ekonomiky. Ta stimuluje vytváření nových míst prakticky ve všech odvětvích.V důsledku příznivého vývoje ekonomiky a příchodu nových investorů se i nadále zvyšuje počet volných pracovních míst evidovaných na úřadech práce.

„V dubnu je jich na úřadech evidováno 113 895, což je nejvyšší počet volných pracovních míst v evidenci úřadů práce v historii sledování. O 40 tisíc více než v dubnu loňského roku. Především velké průmyslové firmy prakticky dlouhodobě stále přijímají nebo hledají nové zaměstnance,“ doplňuje Sezemský.

Tyto faktory potvrzuje i vysoký počet uchazečů o zaměstnání, kteří byli ve sledovaném období vyřazeni z evidence nebo nastoupili do zaměstnání. V dubnu bylo umístěno do zaměstnání o téměř 3 900 uchazečů o zaměstnání více než březnu. Že nejde o krátkodobý výkyv, dokládají další statistiky. „K 30. dubnu evidovaly úřady práce 402 932 uchazečů o zaměstnání, což bylo nejméně v tomto měsíci za posledníchosm let.

Povzbuzující na celém poklesu je fakt, že se projevuje i v regionech, které mají tradičně problémy s fenoménem nezaměstnanosti. „Počet uchazečů v evidenci úřadů práce se snížil ve všech 77 okresech ČR. Stále však zůstávají regiony, kde je i po tomto zlepšení situace vážná,“ vysvětluje Jiří Sezemský. Jména těchto míst se v průběhu času nemění.

Tradičně nejvyšší nezaměstnanost zůstává v okresech Most (17,9 %), Karviná (15,6%)a Teplice (13,8 %). Lépe než v Evropě Ve srovnání s ostatními evropskými státy si Česká republika také polepšila. Se svými 6,5% se dostala pod celoevropský průměr, který je o procento vyšší. Je na tom podobně jako Itálie, Lotyšsko nebo Švédsko. Nejvíce nezaměstnaností trpí například Polsko s 12%. Naproti tomu nejmenší část obyvatel nemůže sehnat práci
v Norsku. Zde se registrovaná nezaměstnanost pohybuje okolo 3%.