Vyplývá to z nedávno zveřejněných statistik za léta 2004 až 2006, které představilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Druhou nejoblíbenější zemí je Německo, kde bylo v roce 2006 zaměstnáno 12.404 Čechů. Se 6680 českými pracovníky následovalo Rakousko, přes 4000 Čechů pracovalo v Irsku a Itálii. Víc než tisícovka zaměstnanců byla registrována ve Švýcarsku, Nizozemsku a Slovensku, do ostatních zemí vyjel za prací jen malý počet Čechů.

„Mezi oblíbená místa českých pracovníků také patří Španělsko, ale zde se jedná pouze o sezonní práce,“ říká manažerka evropského portálu pracovní mobility EURES ČR Věra Kolmerová.

Málo mobilní

Proti ostatním zemím, které do EU přistoupily v roce 2004, je mobilita pracovní síly v ČR velmi nízká. „Česká republika patří spolu se Slovinskem k novým členským zemím EU, ve kterých lidé nejméně migrují,“ přibližuje národní specifika Věra Kolmerová. Dodává, že velký počet Čechů pracujících v Británii lze vysvětlit jednoduchou legislativou, rozšířeným jazykem a tím, že tato země spolu se Švédskem a Irskem jako první v EU otevřela novým členským zemím v roce 2004 pracovní trh.