Čerství absolventi měli ještě před nedávnem cestu na pracovní trh ztíženou nedostatkem zkušeností. Firmy často zadávaly do svých nabídek praxi přímo jako podmínku. Ani nástupní platy pro čerstvě graduované inženýry či techniky většinou neodpovídaly vysokoškolské kvalifikaci.

I bez zkušeností

V současnosti se ale situace změnila a o vysokoškolsky kvalifikované pracovníky technických směrů, byť zatím bez zkušeností, je na trhu práce vysoká poptávka.

To potvrzuje i personální ředitel stavební společnosti Hochtief Miroslav Kos. Firma se proto snaží oslovovat studenty ještě na fakultách nebo dokonce v lavicích středních průmyslových škol. Společnost se účastní různých veletrhů pracovních příležitostí, kde navazuje kontakty se stávajícími i budoucími absolventy.

Práce při studiu

Před dvěma lety začala úzce spolupracovat s ČVUT. „Za pomoci fakult jsme vytipovaným studentům nabídli praxi a prázdninové brigády. V takovém případě se studenty uzavíráme smlouvu na dobu jednoho roku, kterou na konci vyhodnotíme,“ říká personální ředitel.

Student má ve firmě svého mentora, člověka, který se o něho stará. Do firmy dochází pracovat podle možností, které mu umožňuje jeho studijní plán. V závěru studia studentům nabízí firma Hochtief i témata na diplomovou práci a konzultanty. „Smyslem všeho je především ukázat studentům pohled do reálné praxe, do praktického života a zároveň jim nabídnout možnost uplatnění,“ shrnuje ředitel Kos.

S vysokými školami úzce spolupracuje i jeden z našich mobilních operátorů, T-Mobile. A to hned se čtyřmi: s Elektrotechnologickou fakultou ČVUT, s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, s VŠB Ostrava a s Vysokou školou ekonomickou v Hradci Králové. „Ve spolupráci s jednotlivými fakultami a katedrami naše společnost buduje společné laboratoře věnující se problematice mobilních komunikací. V rámci spolupráce v laboratořích zadáváme studentům projekty, na kterých potom pod vedením našich specialistů pracují,“ říká Jitka Pacalová z tiskového oddělení T–Mobile.
Na čtyřech vysokých školách fungují také laboratoře zaměřené na problematiku mobilních komunikací. Škola spolupracuje i na odborných učebnicích a skriptech.

Zatím nejdál zašla společnost Škoda Auto. Jako jediná v České republice si v roce 2000 nechala akreditovat firemní vysokou školu nejprve jen s bakalářským a o pět let později i s navazujícím magisterským programem.

„Zatím na naší škole absolvovalo bakalářský obor dvě stě sedmdesát jedna studentů. Šedesát z nich pokračuje v současné době dalším studiem v magisterském oboru a sto dvacet přijalo zaměstnání v naší společnosti,“ říká prorektor školy a zároveň jeden z manažerů firmy Škoda Auto Vladimír Hamáček.

Podle jeho slov se absolventi firemní vysoké školy uplatní bez problémů kdekoliv v automobilovém průmyslu. „Proto se snažíme studenty zaangažovat u nás už během studia. Ideálním prostředkem k tomu jsou praxe. Člověk pozná prostředí, zorientuje se ve firemní kultuře a pokud je volné vhodné místo, přijme zaměstnání často i během školy,“ vysvětluje prorektor Hamáček.

MARTINA ŠRÁMKOVÁ