Nezaměstnanost stoupá. I proti ztrátě zaměstnání lze uzavřít pojistku, pojištění se však většinou týká jen úhrady splátek hypotéky, leasingu nebo spotřebitelských ú­věrů.

„Pojištění ve většině případů může sjednat jen zaměstnanec, nikoli například osoba samostatně výdělečně činná,“ upozorňuje finanční poradce Zdeněk Šimek ze společnosti Partners For Life Planning.

Navíc i pro zaměstnance platí přísná pravidla: člověk musí být zaměstnán na dobu neurčitou, nesmí být ve zkušební době a být nepřetržitě zaměstnán i v předcházejících dvanácti měsících.

„Pojišťovny se tak brání proti takzvaným chronicky nezaměstnaným,“ vysvětluje Zdeněk Šimek.

Stop pojistným podvodům

I další podmínky jsou poměrně přísné: pojistná událost nevzniká v takzvané ochranné lhůtě (zpravidla tři měsíce od podpisu smlouvy). Podle Zdeňka Šimka zde hrozí nebezpečí, že klient si je již vědom, že bude propuštěn.

„Není v zájmu pojišťovny vyšetřovat podezření z pojistného podvodu,“ dodává poradce.

Pojišťovna dále neproplácí pojistku v případech ukončení smlouvy na dobu určitou, výpovědi ve zkušební době, ale také v případě ukončení pracovního poměru dohodou.

To je podle poradce Šimka největší problém, zaměstnavatelé totiž právě k odchodu dohodou své nepotřebné zaměstnance tlačí.

Nárok na pojistné nemá ani člověk, který dostal výpověď z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. Ani zaměstnanec, který podal výpověď sám, nemá na pojistné nárok – zde však existuje jedna výjimka: pokud pracovník dává výpověď z důvodu nevyplácené mzdy, teoreticky by na peníze od pojišťovny nárok mít měl.

Pojištění ztráty zaměstnání pro spotřebitelské úvěry nabízí většina bank i úvěrových společností. Například Raiffeisen Bank ho poskytuje ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa a měsíčně vyjde klienta na 84 korun. Banka za něj bude platit úvěry u ní vedené po dobu jednoho roku. Zájem o pojištění je podle mluvčího banky Tomáše Kofroně stabilně vysoký, volí ho zhruba tři čtvrtiny zájemců o úvěr.

Podobnou službu nabízí i splátková společnost Cetelem, tentokrát ve spolupráci s pojišťovnou Cardif pro vita.

Pojištění složenek na bydlení

Výjimečný produkt nabízí od března tohoto roku Česká pojišťovna. Jedná se o takzvané pojištění složenek.

Při jeho sjednání pak pojišťovna považuje ztrátu zaměstnání za pojistnou událost, stejně jako pracovní neschopnost, kterou zapříčiní nemoc nebo úraz.

Pojišťovna v těchto případech prostřednictvím své dceřiné společnosti ČP ZDRAVÍ za klienta zaplatí výdaje na nájem či podnájem, odběr elektřiny, plynu a vody, školné na různé typy škol a podobně. Pojištění pravidelných výdajů si mohou sjednat lidé od 18 do 60 let ve třech měsíčních limitech pojistného plnění, a to 5000, 10 000 a 15 000 korun.

Peníze pak budou dostávat na základě vyplněného tiskopisu, ke kterému přiloží ještě doklad z pracovního úřadu nebo kopii potvrzení o pracovní neschopnosti od lékaře a přehled svých výdajů za poslední tři měsíce. Vše je třeba odeslat nejpozději do 60 dnů od ztráty stálého zaměstnání.

„Pojištění složenek dává lidem jistotu, že i v době ztráty zaměstnání nebo nemoci budou schopni platit své závazky řádně a včas,“ tvrdí obchodní ředitel ČP ZDRAVÍ Petr Jícha.

„Cena se pohybuje od 178 korun měsíčně a pojištění bude vypláceno bez ohledu na výši odstupného od bývalého zaměstnavatele,“ dodává ředitel pojišťovny.

Třetina lidí se bojí o práci

Pojistku České pojišťovny mohou využívat kromě zaměstnanců, kteří přišli o místo, i lidé, kteří ze zdravotních důvodů nebo kvůli nedostatku prostředků ukončili samostatnou výdělečnou činnost.

„Pojištění složenek“ zjevně přichází v pravý čas. Podle jedné z posledních studií Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR se téměř třetina dotázaných obává právě nezaměstnanosti, pětina potom ztráty příjmů z důvodů nemoci nebo úrazu.

Přírodní katastrofy je oproti tomu příliš neděsí, protože s pouhými dvěma procenty zaujaly jedno z posledních míst v pomyslném žebříčku lidských obav.

Jaké složenky pojišťovna zaplatí:

VÝDAJE NA BYDLENÍ

* platby nájmu či podnájmu bytu či domu
* splácení členského podílu ve družstvu
* příspěvky na fond oprav
* platby nájmu za parkovací či garážové stání
* platby za odběr elektřiny, plynu, dodávku tepla a teplé užitkové vody,
* vodné/stočné, svoz domovního odpadu

VÝDAJE ZA SLUŽBY

* platby televizního a rozhlasového poplatku, platba za telefon, za datové služby (internet)

PLATBY ZA VZDĚLÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

* školné
* poplatky za studium na vysokých školách

Zdroj: Česká pojišťovna