Vstup do první třídy představuje pro dítě mnohem výraznější životní zlom, než je například první návštěva mateřské školky. Pokud se však jeho nástup uspěchá, například v důsledku přání příliš ambiciózních rodičů, může se toto období změnit v stejně tak výrazné trauma.

Trauma na celý život

Odborníci varují, že pokud dítě nastoupí do první třídy základní školy nedostatečně zralé a musí se vrátit zpátky do mateřské školky, představuje to pro jeho psychiku obrovskou ránu, s níž se jen velmi těžko vyrovnává.

Z toho důvodu by měli rodiče dobře uvážit, zda je už dítě na pravidelnou školní docházku připravené a zvládne ji. Psychologové rozhodně nedoporučují, aby rodiče s dítětem trénovali například na zápis, protože tak mohou předběhnout přijetí do školy u dítěte, které na pravidelnou docházku ještě není dostatečně zralé.

Existuje několik signálů, podle kterých může i rodič rozpoznat, zda už dítě ke školní docházce dozrálo.

Nesoustředěnost

Prvním z nich je například úroveň řeči. Pokud se dítě dokáže vyjadřovat pouze v holých větách, jeho slovní zásoba je chudá a cizí lidé mají problémy porozumět tomu, co říká, může mít ve škole problém s dorozuměním se s učitelem i s pochopením výkladu.

Dalším možným problémem je nesoustředěnost dítěte. Pokud váš potomek u ničeho nevydrží déle než pár desítek vteřin, nedokáže dotáhnout žádný úkol do úspěšného konce a dělá mu problémy soustředit se na cokoli, se stejnými problémy se bude pravděpodobně potýkat i ve školní lavici.

Stejně tak se pokuste na svého potomka nezaujatě podívat z pohledu toho, jak se chová v kontaktu s ostatními dospělými lidmi. Dokáže je poslechnout?

Nebo si dělá, co chce, skáče jim do řeči a neumí dodržovat pravidla? Takové chování může být základem problematických vztahů s učitelem. Důležitý je i způsob chování, které dítě uplatňuje v kolektivu ve vztahu k jiným dětem. Dětští psychologové se shodují, že v tomto ohledu mají nespornou výhodu děti, které alespoň na několik dnů v týdnu navštěvovaly mateřskou školku a mohly získat zkušenosti s dětským kolektivem.

Dítě zralé pro školní docházku by mělo být schopné spolupráce s ostatními dětmi. Mělo by umět přistupovat na kompromis a podřídit se většinovému zájmu, ačkoli pro něj v dané chvíli nemusí být zrovna výhodný.

Obecně se odborníci na dětskou psychologii a pedagogiku shodují na několika základních úkolech, které by měl prvňáček bezpečně ovládat. V první řadě je to schopnost zřetelně se představit, samostatně se svléknout i obléknout a samo si naskládat věci do aktovky.

Nakreslí čáru?

Dále by dítě mělo umět napočítat do deseti a rozumět tomu, které číslo je nižší a které vyšší. Předpokládá se i znalost základního barevného spektra. Dítě zralé na školní docházku musí umět nakreslit tužkou rovnou čáru, vystřihovat a vybarvovat obrázky a rozpoznat pravou a levou ruku.

Samozřejmostí je samostatné zvládnutí základních hygienických úkonů na toaletě a schopnost zavázat si tkaničku.