Vzdělání je rozvoj. Na tom se shodli zástupci nadaceGEa Institutu mezinárodního vzdělávání (IIE) při slavnostním vyhlašování 15 českých vítězů stipendijního programu Scholar-Leaders. Odehrálo se v rezidenci amerického velvyslance v ČR RichardaW. Grabera. Ten celý projekt také zaštítil.

Univerzitní stipendijní program Scholar-Leaders se v České republice konal již třetím rokem. Letošní vítězové byli vybráni z pěti českých vysokých škol. Každý obdrží stipendium 3 000 eur (1 000 na rok po dobu tří let).

Za odměnu nejen peníze

Peníze ale nejsou jedinou odměnou. Dalšími odměnami, které se mohou ukázat jako cennější, jsou nové styky a zkušenosti. „Stipendium mi otevřelo obrovské možnosti. Mohl jsem se setkat s lidmi z jiných zemí Evropy nebo si zlepšit znalosti angličtiny,“ prohlásil stipendista z prvního ročníku programu Vojtěch Votoček.

Výborné výsledky

Co musí student udělat pro to, aby dostal možnost získat stipendium, vysvětluje jeden z jeho novopečených vlastníků, informatik Roman Stoklasa z Masarykovy univerzity v Brně: „Nejdůležitější jsou dobré studijní výsledky. Je to základní předpoklad pro postup z prvního kola výběrového řízení.“ Kromě eseje a životopisu musí mít student dva doporučující dopisy. Pokud postoupí do druhého kola, čeká ho už jen pohovor. „Pomohlo mi, že jsem měl i různé mimoškolní aktivity,“ odhaduje Roman Stoklasa.

Nejvíce si na svém ocenění váží finanční pomoci. „Přeci jenom dostat 3 000 euro pomůže každému. Ale ani ostatní výhody nejsou k zahození. Budu se moci zúčastnit letního semináře v Maďarsku, zaměřeného na rozvoj manažerských dovedností,“ říká Stoklasa. Každý výherce má také právo strávit jeden den se šéfmanažerem společnosti GE. V rámci stipendia se studenti budou angažovat ve svém okolí. Půjde o dobrovolnické veřejné projekty a finanční pomoc by také měla zlepšit fungování vysokoškolských komunit.

Pět univerzit

S nadací GE a Institutem mezinárodního vzdělávání nyní spolupracuje pět český univerzit. Masarykova univerzita Brno, České vysoké učení technické Praha, Vysoké učení technické Brno, Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola zemědělská Praha. Nadace GE podporuje vzdělávání v regionech, kde působí samotná firma General Electric.

„Vzdělání má pro každou zemi klíčový význam, neboť kvalita vzdělání do značné míry ovlivňuje její budoucnost,“ vysvětlil investici do projektu ze soukromých peněz generální ředitel GE pro střední Evropu Leslaw Kuzaj. Při vzdělávání spolupracuje s Institutem mezinárodního vzdělávání, což je agentura financovaná ze soukromých i vládních zdrojů. Funguje od roku 1919 a specializuje se na vyšší vzdělání a výměnné pobyty odborníků.

 

Co je potřeba

O stipendium mohou žádat studenti druhého ročníku studia v oborech ekonomie, managementu, konstruktérství a technologie z vybraných univerzit v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. V každé zemi může být uděleno 15 stipendií. Studenti ucházející se o stipendium musí podat vyplněnou přihlášku s esejem o rozsahu 1 000 slov, 2 doporučující dopisy (přičemž alespoň jeden musí být od profesora), životopis, popis studijních výsledků dosažených v prvním roce studia s anglickým překladem (úředně ověřený překlad není nutný). Žádat o stipenduim mohou studenti v druhém roce magisterského nebo bakalářského studia, pokud je toto studium jejich prvním vysokoškolským studiem. Více informací o programu i o univerzitách, které se na něm podílejí, najdete na adrese ww.iie.eu.