Redaktoři časopisu Q magazín se vypravili do pražské tržnice v Holešovicích a na Smíchově, do obchodu Bankrot a Anna &Viktorie a nakoupili osm předmětů, které poslali do Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně. O výsledek testu se s námi podělili.


Co se testovalo?


Čínská růžovo – zelená figurka SpongeBob (99 korun) a polská „pískací“ hračka Plaváček (177 korun) z Holešovické tržnice, čínské plastové autíčko Super Speed (60 korun) ze Smíchovské tržnice, čínské plastové pouzdro Happy Cherub (9 korun) a čínský pěnový míček (9 korun) z řetězce obchodů Bankrot, německá souprava kelímku s talířkem Pirátská párty (á 89 korun) a Hračka do vody Malá mořská víla, prodejce Anna & Viktorie, s.r.o.


Chemický rozbor


Testování probíhalo podle norem, které se vztahují na jednotlivé typy výrobků. V prvé řadě šlo o Českou státní normu určující bezpečnost hraček. Zkoumala se migrace určitých prvků, jako jsou antimon, arsen, barium, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen, tedy těžké kovy. Dále byl sledován soulad se Směrnicí o Chemických látkách a s Vyhláškou určující hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s poživatinami.
V tomto případě se zkoumal obsah aromatických aminů ve výluhu z kelímku a talířku. U Malé mořské víly byl sledován také obsah ftalátů. Ze závěrečného protokolu vyplynulo, že z pohledu chemického rozboru není ani jeden výrobek zdravotně závadný.
Těžké kovy, aromatické aminy i ftaláty se pohybovaly hluboce pod stanovenými normami.


Chyběly informace


Všechny testované výrobky laboratoře shledaly jako zdravotně nezávadné. Absolutně bez chyby už to nebylo s informacemi uvedenými na obalu. Podle zákona o ochraně spotřebitele je totiž prodávající povinen řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby a také o rizicích, která by mohla nastat při nesprávném použití. Tyto údaje musí být v češtině a navíc ve srozumitelné formě.
Všechny výrobky splňovaly povinnost uvádět na obalu výrobce, dovozce nebo dodavatele. Horší už to bylo s českým překladem nebo doporučeními, které se týkají manipulace a údržby. U figurky SpongeBoB nebo hračky do vody Malá mořská víla chyběl údaj upozorňující na to, že hračka není vhodná pro děti do tří let.
Všechny potřebné informace chyběly také u plastového autíčka Super Speed a u plastového pouzdra Happy Cherub. Ostatní testované předměty splnily zákonnou povinnost beze zbytku.


Závěry testu

Test náhodně vybraných výrobků sice neodhalil žádná hrozící nebezpečí, to ovšem neznamená, že vše, co se dá zakoupit na našem trhu, je opravdu bezpečné.
Důležité je neustále sledovat, jakým způsobem výrobci a dodavatelé dodržují povinnosti stanovené zákonem.
V případě podezření na závadnost výrobku nebo zjištění jakéhokoliv nedostatku se obraťte na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo svou pochybnost oznamte přímo do naší redakce.

 

Práva při reklamaci

  • Vrátit hračku můžete pouze v případě, že jste nevěděli o jejím poškození nebo nevhodnosti pro určitý věk.
  • Koupíte-li například batoleti hračku s nápisem určeno dětem od osmi let, a ono spolyká její součásti, nebude to vinou hračky ani výrobce.
  • O oprávněnosti jakékoliv reklamace rozhoduje prodávající, který by měl nabídnout výměnu nebo vrátit peníze.
  • Pokud se s ním není možné dohodnout, nezbývá nic jiného, než peníze vymáhat soudní cestou.