U malých dětí, které byly jako miminka vystaveny cigaretovému kouři, je mnohem pravděpodobnější, že budou v budoucnu trpět různými typy alergií.
Důkazy o vlivu cigaretového kouře na rozvoj alergií u malých dětí dosud chyběly. Nyní s nimi přišli vědci ze Švédska.


Dosud se vědělo o vlivu pasivního kouření, kterému je vystaven plod či dítě v nejranějším věku, na rozvoj astmatu. Důkazy o tom, že pasivní kouření ovlivňuje také vznik alergií, ale chyběly.


Švédští vědci nyní zveřejnili výsledky nové studie, která tyto důkazy přináší.


Ukázali například, že čtyřletým dětem, které byly v raném dětství vystaveny kouření svých rodičů, hrozí velké riziko alergií na domácí alergeny, jako jsou prach, roztoči či na alergeny přenášené kočičí srstí, ale také alergií na potraviny.


Podle vědců je pravděpodobné, že pasivní kouření spouští u malých dětí záněty na sliznicích jejich dýchacích cest a kvůli těmto zánětům jsou děti citlivější na látky, které spouštějí alergie.


Do studie se zapojilo asi 4000 rodin s malými dětmi narozenými v letech 1994 a 1996. Vědci se rodičů ptali, zda alespoň jeden z nich kouřil, když byly dítěti dva měsíce, jeden nebo dva roky.

Kouř nejvíce ovlivňje alergii na kočky

Čtyřletým dětem pak byly provedeny krevní testy na přítomnost protilátek proti běžným alergiím, jako jsou alergie na kočky, prach, roztoči, ale také potraviny jako mléko, vejce nebo obilniny.


Vědci zjistili, že děti, které byly vystaveny cigaretovému kouři ve věku 2 měsíců, měly o 28 procent častěji než děti, které se s kouřem v tomto věku nesetkaly, vyvinuté protilátky buď na domácí alergeny ve vzduchu nebo na alergeny v potravinách.


Obzvláště jejich vyhlídky na alergii na kočky byly dvojnásobné než u dětí, které se s cigaretovým kouřem ve dvou měsících nesetkaly. Navíc byly tyto děti skoro o padesát procent častěji alergické na jídlo.


Podle týmu dr. Evy Lannerové z Karolínského Institutu ve Stockholmu, která výzkum vedla, podporují tato zjištění teorii, že brzké poškození sliznic vystýlajících dýchací cesty může učinit děti citlivějšími na alergeny. To dává rodičům další důvod, proč děti za žádnou cenu pasivnímu kouření nevystavovat.