Velké pracovní nasazení, ženy ve vysokých státních funkcích, častý rozpad manželství a rychlejší životní tempo, to vše napomáhá kpromíchání ženských a mužských rolí. Vmnoha rodinách se navíc stávají prioritou číslo jedna potřeby dítěte, takže tátovo křeslo a vysoká židlička kojence dnes mívají stejně důležité postavení.

Tátové sdětmi mluví jinak

Podle psycholožky Lenky Šulové z katedry psychologie Univerzity Karlovy vPraze jsou typicky mužské vlastnosti pro dítě velmi důležité. „Neznamená to, že by otec měl před dítětem říhat a ukazovat svaly, ale srovnávací výzkumy prokázaly, že otcové mluví na dítě jinak než matky a že také na ně mají jiné požadavky,“ říká psycholožka. Dítě se musí více snažit, aby si získalo tátovu pozornost, a také musí úkoly plnit pečlivěji.

Podle průzkumů australského psychiatra Kyle Pruetta prokazují děti, se kterými byl alespoň nějaký čas na mateřské dovolené otec, větší pokroky vmotorických funkcích, sociálních dovednostech, řečových schopnostech a dokážou lépe řešit problémy než děti, které trávily čas pouze s matkami.

Krátce, ale s chutí

„Když je manželka odpoledne vpráci, hlídám já. Chodíme na procházky, na houpačky,“ popisuje pan Radovan Čech, jak se svými dvěma dětmi (2 a 11 let) tráví společný čas. Podobě jsou na tom i další tatínkové, které jsme oslovili. „Čas na děti mám hlavně ráno, to syna vodím do školky, a pak zas až večer. Jenže to už přicházím unavený a moc toho nestihnu,“ stěžuje si pan Pavel Hluchý (dva synové, půl roku a 3 roky). Dodává však: „Tím, že je času málo, se ale nestresuju.“ Podle odborníků je takový přístup správný. I krátký čas, který si tátové na děti najdou, se počítá a je dokonce prospěšnější trávit sdítětem sice kratší dobu, ale naplno, než dlouhé hodiny, ale bez chuti a zápalu.

Otce může snaha být stoprocentním tátou, který zvládá práci, děti a někdy i supluje hospodyňku, stát neúměrně mnoho sil, což se v budoucnu může vážně projevit na jeho psychické pohodě. A také na jeho vztahu kdětem.

Důležité tedy je, aby si celá rodina společně rozvrhla čas. Dítě by pak mělo jasně vědět, že máma je dnes vpráci, takže čas na mě má táta, a že zítra si to prohodí.

„Nemá cenu se utápět vmyšlenkách, jestli jsem nebo nejsem dobrý táta, lépe je něco dělat,“ říká jeden ze zakladatelů neziskové organizace Liga otevřených mužů, psychoterapeut Michal Vybíral.

Jak na to?

Vytvářejte společné světy. Mějte společné zájmy a tajemství. Pravidelně choďte na ryby, na fotbal, pozorovat vlaky atp.

Když už se rozhodnetedětem věnovat, tak naplno. Dejte jasně najevo, že teď máte čas si hrát a povídat. Vtakové chvíli se opravdu na dítě stoprocentně soustřeďte. Zapomeňte na pracovní telefony nebo kradmé sledování televizních zpráv.

Vezměte děti do práce. Vysvětlujte dětem, na čem pracujete, jak to u vás vpráci vypadá. Vezměte je někdy ssebou, nechejte je pracovat po svém, možná vás i něčím inspirují.

Vzpomínejte. Zapátrejte vpaměti po tom, co hezkého jste zažili se svým tátou či dědou, a zkuste na to navázat.

Stanovte si priority. Děti se potřebují ve složitém světě orientovat a od vás se očekává, že jim vtom pomůžete. Dávejte jasně najevo, co je pro vás důležité, co vás opravdu zajímá, na čem vám záleží.

Přiznejte emoce Nestyďte se přiznat, že je vám smutno, že jste zklamaní nebo že máte zněčeho radost. Děti to ocení a naučí se lépe vcítit do druhých.

Přiznejte chyby Pojmenovávejte klidně, jasně a bez sebeobviňování své omyly či chyby a podporujte to i u dětí.

Zastavte se. Zkuste se nadechnout a soustředit jenom na dítě. Pokud jste unavení, přepracovaní, klidně to přiznejte a vymyslete hru, při které nebudete muset dělat něco, co vás unaví ještě více.

Mluvte sjinými. Nejste jediný otec na světě, mluvte o svých rodičovských starostech sjinými muži.

Úplně obyčejně se podílejte na chodu domácnosti. Spolu s dítětem připravujte jídlo, uklízejte, myjte nádobí, zametejte, nakupujte.

Kde mohou pomoci

Liga otevřených mužů je nezisková organizace určená mužům. Nabízí individuální poradenství, skupinovou terapii, workshopy, vydává publikace.

www.ilom.cz

 

 

Anketa: Tátové očima dětí

Vanketě Ligy otevřených mužů odpovídalo 90 dětí ve věku 6–16 let.

Otázka Nejčastější typy odpovědí

Co na tátovi obdivuješ? Něco umí. Skládá dříví, je malířem, slepí letadlo.

Jaké věci děláš jenom sním? Sportujeme nebo sledujeme sport.

Jaké by měl mít vlastnosti? Hodný, aby nás měl rád, přísný, zodpovědný.

Co se ti na něm nelíbí? Nic, skoro nic, křik, vztek, hádky.

Jak se sním cítíš? Super; dobře, protože ho nevidím denně jako mámu.

Máš sním nějaké tajemství? Mám, vztahy kluci – holky, máma, sport.