Nezůstanou. Alespoň ne všichni. Každý rok v tuto dobu řeší policie sérii dětských útěků z domova, psychologové varují před přehnanými reakcemi a část rodičů zmatena mediálními vyhlášeními ministryně Džamily Stehlíkové se obává, zda si případným pohlavkem za špatné známky nezadělává sama na problémy se zákonem.

Nejdříve je třeba připomenout, že známky na vysvědčení nemohou být v normálně fungující rodině překvapením. O výsledcích svého potomka se rodiče dozvídají v průběhu roku ze žákovských knížek nebo na pravidelných rodičovských sdruženích. Pokud ne, je něco špatně. Buď se školou, anebo s nimi. Jestliže se rodiče během roku zajímají o výsledky dítěte, učí se s ním a znají i jeho neúspěchy, vědí, kde má dítě slabá místa, samotné vysvědčení pro ně nemůže být velkým překvapením. S trochou nadsázky lze říci, že třicátého června nepřináší domů vysvědčení jen školák. Vystavují si ho svým přístupem k němu i samotní rodiče.

Mimochodem: představte si, že by to v práci fungovalo jako ve škole. Každý den by si vás mohl zavolat šéf, aby vás přezkoušel z vašich znalostí dejme tomu účetnictví nebo teorie daně z přidané hodnoty. Před celou kanceláří by vás potom spéroval za nedostatečnou domácí přípravu. Na konci roku by vám vaše výsledky vypsal na papír, aby celá rodina viděla, že to v té práci s vámi není bůhvíjaké. A ještě by očekával za svou námahu květinu!

Nechtějte nemožné

Přirovnání samozřejmě pokulhává, mělo by vás však spolu s dětskými psychology varovat: Nechtějte po dítěti nemožné! Každý člověk má jiné dispozice, a to už od útlého věku. Jinými slovy: zatímco pro jednoho školáka je i dvojka pod jeho možnosti, jiný si musel trojku „vydřít.“ Pamatujte si také, že školní výsledky lze dítěti připsat na vrub jen částečně. „Ve věku střední školy už u studenta více méně očekáváme, že jde o dospělého člověka, který vzal svůj život plně do svých rukou. U malých dětí však školní výsledky téměř úplně odrážejí péči dospělých. Na tomto názoru nic nemění ani to, že mezi dětmi jsou obrovské rozdíly ve zralosti, inteligenci, v osobnostních předpokladech,“ řekl pro server Rodina dětský psycholog Václav Mertin.

Podle jeho slov je třeba každou známku rozdělit pomyslně na tři „hromádky“. Za jednu nesou odpovědnost rodiče, za druhou škola a teprve třetí část lze připsat na konto dítěte. A čím mladší školák, tím menší podíl na výsledku nese. Než přinese dítě vysvědčení, nechte si proto projít hlavou, jak budete reagovat na pěkné známky, na trochu horší zprávu a na velmi špatné výsledky. Možná si těmito pěti minutami ušetříte pokažené dny a přitom výchovný efekt bude úplně stejný nebo větší. „Ani v nejmenším netvrdím, že dítěti nemáme dát najevo, že se málo snažilo, že pracovalo pod své možnosti, že učení věnovalo velmi málo času. Rozhodně však varuji před použitím vyhrožování, strašení, zesměšňování či výprasku. Když budete nad vysvědčením svého potomka hodně naštvaní, opakujte si, jak je dobře, že je zdravý a chutná mu jíst,“ dodal Mertin.

Bít, či nebít?

Na druhou stranu není třeba vyčítat si každou větu pronesenou zvýšeným hlasem. Dokonce ani záhlavec nenapáchá nenávratné škody. Legendární dětský psycholog Zdeněk Matějček v jednom ze svých posledních rozhovorů pro novináře řekl, že v normální rodině dítě pochopí, že případná facka přiletěla právem, anebo třeba i neprávem, ale protože se tatínek rozčílil. Pokud však potomek cítí, že ho rodiče přesto mají rádi, nic strašného se neděje ani v takovém případě.

Útěky z domova

Horší než facka po návratu s vysvědčením jsou důrazná varování předem. Věta „Jestli dostaneš tu čtyřku, tak radši nechoď domů,“ stojí za mnohými dramatickými situacemi, které řeší v lepším případě linka bezpečí, v tom horším policie.

Letos v pololetí se na linku bezpečí obrátilo téměř osmdesát dětí, které se obávaly ukázat rodičům své vysvědčení. „K nejčastějším volajícím patří třináctileté dívky,“ říká duchovní matka linky Zuzana Baudyšová. „Dívky jsou ctižádostivější, cílevědomější, ale také mnohem sdílnější. Kluci jsou uzavřenější, dostat z nich informace o jejich problému je náročnější. Svou roli zřejmě hraje jejich,chlapáctví - odmala se jim říká, že vše musí zvládnout a vyřešit. Špatné vysvědčení ale je i pro ně břemeno, které neutáhnou."

Pod linkou bezpečí fungují ještě dvě další důležitá telefonní čísla. Pro žáky, kteří opravdu nevědí, jak rodičům přijít na oči i s těmi třemi čtyřkami, takže se domů pro jistotu nevrátili vůbec, je zde telefon Vzkaz domů.

Počítejte do deseti a zvedněte telefon

Telefonní pomoc však není určena jen dětem. Také rodiče, kterým se z dětských školních výsledků zatmělo před očima, se mohou obrátit pro radu. Jeden z telefonů linky bezpečí je vyhrazen pro ně. Rodičovská linka, která během roku funguje jen v pondělí a ve středu po omezenou dobu, se v den vysvědčení mimořádně otevírá na celé odpoledne. Takže pokud budete po příchodu potomka domů vidět rudě, počítejte do deseti, udělejte si kávu a potom zvedněte telefon.

Na závěr ještě jeden historický exkurs. O tom, že z výprasku za špatný prospěch měli nahnáno už naši pradědečkové, svědčí záznam v útlé příručce Vysvědčení a známky našich dětí z roku 1935. V pololetí toho roku nepřišlo domů dvaadvacet studentů bratislavského gymnázia, vesměs těch s ne zcela utěšenými školními výsledky. Ve třinácti letech překročili hranice a utekli pěšky do Rakouska. K návratu je přiměla až třeskutá zima a hlad.

Kam pro radu:

Linka bezpečí: 800 155 555

Vzkaz domů: 800 111 113 a 724 727 777 (především pro děti na útěku)

Rodičovská linka: 840 111 234

Martina Šrámková