Na některých základních školách začínají příští týden zápisy do prvních tříd. Stejně jako rodiče vybírají školu, rozhodují školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte. Kritériem výběru mnohdy není pouze zralost, ale i předpoklad pro určitou specializaci.

Přiměřená duševní vyspělost, tělesná zdatnost a příslušná spádová oblast, to jsou tři hlavní kritéria přijetí dítěte do první třídy základní školy. Pokud jsou splněna, mělo by být dítě přijato. Problém nastává ve chvíli, když se budoucích prvňáčků hlásí více, než může škola přijmout. Vtakové situaci má ředitel právo uplatnit další hlediska výběru. Mezi ta nejčastější patří přítomnost staršího sourozence na škole, absence logopedické vady nebo déle trvající zájem rodičů.V neposlední řadě pak na řadu přicházejí doplňující požadavky na dítě. Tzv. rozšířený zápis uplatňují především školy, které se specializují na jazyky, sport, ekologii nebo cokoliv jiného.

Písemná zkouška?

Mezi školy, které musí pro velký zájem každoročně odmítat děti, patří například základní škola Kladská vPraze 2 anebo základní škola srozšířenou výukou jazyků, Drtinova vPraze 5. V loňském roce se doní hlásilo přibližně 126 dětí a přijato bylo pouhých 72, což vypovídá o téměř polovině odmítnutých. „Možná to někomu může připadat nehumánní, ale nějaký výběr provést musíme, přestože si velmi dobře uvědomujeme, že žádná zkouška nikdy není úplně objektivní,“ říká ředitelka Martina Tůmová. Škola je zaměřena na jazykovou výuku, a tak zde děti při zápisu opakují anglickou říkanku a určují počáteční písmeno slova. Zkoumají se tak jejich jazykové předpoklady.V druhé části zápisu jde o zjišťování zralosti. Děti jsou usazeny do lavic, kde spomocí učitele a tabule vyplňují obrázky. „Nazýváme to písemným testem, ovšem psaní vpravém slova smyslu to není. Vžádném případě nejde o přijímací zkoušku, to by bylo vrozporu se zákonem, “ vysvětluje ředitelka. Pojem písemný test a jeho forma se příliš nelíbí řediteli jiné základní školy, Petru Tlustému, který je zároveň předsedou Asociace škol srozšířenou výukou jazyků. „ Při velkém zájmu se ovšem nějak vybírat musí a škola tak stojí před nelehkým rozhodováním,“ říká ředitel. Podle něj je také lepší počkat svýukou jazyků až do třetí třídy a ne ji zahájit už vprvní jak je tomu někde zvykem.

Zápis formou hry

Průběh zápisu do první třídy je na každé základní škole jiný. Někde děti procházejí pohádkovým lesem a plní různé úkoly, jinde je ústředním bodem například malování postavy. „Nesledujeme znalosti, ale zralost dětí,“ říká zástupkyně ředitele základní školy vUherském Hradišti, Božena Nevyjelová. Nesouhlasí stím, že by na budoucí školáky byly kladeny vyšší nároky, než tomu bylo dříve. Podle ní děti odmítají především školy ve velkých městech, jinde se naopak často potýkají snedostatkem žáků.

Většina pedagogů, se kterými jsme mluvili, se shodne v tom, že dnešní děti se sice už někdy setkali například sangličtinou, ale u zápisu mají často základní problémy skomunikací. „Je to tím, že rodiče si snimi doma stále méně povídají,“ doplňuje Nevyjelová. Podle ní je důležité, aby byl zápis vedený formou hry. Záleží také na rodičích, jakým způsobem o zápisu doma mluví, zda ho neberou až příliš vážně, a dítě tím nestresují.

Hledat talent je předčasné

Proti specializaci základních škol je Jan Tupý, zástupce ředitele Výzkumného ústavu pedagogického vPraze. „Dlouhodobé zkušenosti zEvropy potvrzují, že lepších výsledků dosahují školy, které zastávají tzv. homogenní systém výuky.V rámci něj chodí do jedné třídy děti srůznou úrovní schopností a dovedností a mají odlišné zájmy. Učí se tak toleranci, spoluprácí a trpělivosti,“ vysvětluje Tupý a dodává, že hledat talent u sedmiletých dětí je předčasné.

Co kzápisu?

  • Znalost údajů o dítěti: trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna
  • Dokumenty:občanský průkaz a rodný list dítěte
  • Pokud žádáte o odklad školní docházky: je nutné vyplnit „žádost o odklad školní docházky“. K ní se dokládá doporučení dětského lékaře a pedagogicko – psychologické poradny.

Jak vybírat školu?

  • Zvažte vlastní časové možnosti. Lépe je volit bližší školu, než tu, před kterou dítě bude čekat ráno hodinu na začátek vyučování a vdružině pak na to, až ho vpodvečer vyzvednete.
  • Prohlédněte si internetové stránky: Sledujte především rubriku Výroční zpráva. Kromě jiného zde zjistíte, jakou mají jednotliví učitelé odbornost, což je důležité především u škol srozšířenou výukou jazyků a navíc také můžete nahlédnout do ekonomického hospodaření školy.Všimněte si, jak svámi škola komunikuje. Varujícím signálem jsou věty typu: „Na to tady nemáme čas." Zeptejte se vokolí, jakou má škola pověst.
  • Všimněte si, zda žáci umí na chodbě zdravit dospělé. Zdánlivá drobnost, která ovšem vypovídá o morálním zásadách školy.
  • Prohlédněte si, jakým způsobem škola prezentuje tvořivou práci dětí.