Patnáctiletý Marek Buroň z Ostravy letos končí základní školu. V pololetí měl na vysvědčení dvě trojky. Obě přihlášky na střední školu po domluvě s rodiči podal na gymnázia. „Proč jsem nezkusil žádný technický obor? Bojím se docela matiky a taky toho, že bych neměl tolik možností sehnat práci. Měl bych jen jedno zaměření,“ přibližuje důvod svého rozhodnutí deváťák.

Technicky vzdělaní lidé přitom firmám, jako jsou OKD, Vítkovice Steel či ArcelorMittal scházejí. A problém najít kvalifikované zaměstnance se nevyhýbá ani firmám z oblasti informačních technologií, například Tietu .

„Je potřeba rodičům i budoucím středoškolákům říci, že právě technické obory jsou ty, které mají budoucnost a ve kterých je, obzvláště v Moravskoslezském kraji, který je průmyslový, možné najít uplatnění,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Lidé s technickým vzděláním navíc podle něj bývají lépe placeni.

„Průměrná mzda ve velkých podnicích je o padesát procent vyšší než průměrná mzda v regionu,“ konstatuje Rafaj.

Zatímco gymnázia nemívají problém s naplněním i několika tříd, právě technické školy často přijímají do maturitních oborů i žáky se špatným prospěchem.

„Letos nám odejde tři sta studentů čtvrtých ročníků. K dnešnímu dni přišlo zatím 188 přihlášek. A většina z nich je na obchodní akademii,“ říká Martin Tobiáš, ředitel Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy ve Frýdku-Místku.

Podle Jana Rafaje ze Svazu průmyslu a dopravy je potřeba začít s motivací k těmto oborům už na základní škole. „Připravili jsme projekt pro základní školy, který bude zaměřen na matematiku a logiku. Je třeba, aby tyto vědy dokázaly děti využívat v praktickém životě,“ přibližuje cíl projektu Rafaj. Investice budou směřovat také do vzdělávání učitelů a vybavení škol.

Také v některých firmách už začali s motivací dětí.

„Loni bylo ve vítkovických provozech 170 exkurzí ze základních škol a byli jsme také na šedesáti návštěvách přímo ve školách,“ vypočítává Martin Lehocký, personální ředitel společnosti Vítkovice.

O lidi se vzděláním v oboru má zájem také firma Tieto .

„Naše potřeba absolventů středních i vysokých škol je poměrně vysoká, protože rosteme a chceme růst nadále,“ řekl personální ředitel společnosti Tieto Jaroslav Durda. Firma podle něj přijímá ročně šedesát až osmdesát čerstvých absolventů.