Podle ekologů nejen z regionu je především třeba začít opravdu kvalitně třídit odpad a modernizovat stávající teplárny. Ve hře je ale i jiná technologie, které téměř neznečišťuje ovzduší.

V České republice se recykluje asi 20 procent komunálního odpadu. Německo dosahuje šedesáti procent a belgické Vlámsko ještě o deset procent víc. Ekologové poukazují na to, že stačí použít jen zlomek financí z plánované výstavby spaloven k tomu, aby se v tomto ohledu situace značně zlepšila. Chtěli by zavést slevu, která by motivovala radnice, aby domácnostem usnadnily třídění

Aktivisté navíc vůbec nevěří slibům politiků, kteří údajně vyjednali to, že teplo ze spalovny nahradí to t tepláren. S ohledem na to, že teplárny podle nich pojedou na sto procent, vidí cestu ke zlepšení kvality v ovzduší v modernizaci. Poukazují přitom na příklad z Brna, kde jsou výsledky velmi dobré.

„Plná ekologizace kotlů vyčistí kouř karvinské Teplárny výrazně více než nahrazení části výkonu teplárny spalovnou. Spalovna měla být pouze doplňkovým zdrojem v období topné sezony, čili smogových situacích, a nikdy se neuvažovalo o utlumení či omezení produkce Teplárny Karviná. Bylo by ekonomicky i ekologicky hloupé omezovat výkon teplárny se sníženými emisemi jak oxidu dusíku, tak síry a nahrazovat ho produkcí tepla ze spalovny,“ míní Jan Nezhyba ze sdružení Občané proti spalovně, který je přesvědčen, že spuštěním spalovny se zabrání dobré recyklaci na úrovni úspěšných evropských zemí.

Karvinská spalovna by pohltila jako palivo i desítky tisíc tun kvalitních recyklovatelných surovin, za které se bude zbytečně těžit, kácet a dolovat náhrada.

„Moderní teplárna na zemní plyn vypustí při výrobě stejného množství tepla třistakrát méně oxidů síry, čtyřikrát méně prachu a dvakrát méně oxidu dusíků než plánovaná megaspalovna odpadků v Karviné. Moravskoslezský kraj má rezervy především v recyklaci odpadů, které by měl využít a nepotřebuje další špinavý komín. Krajští politici a ministr Chalupa by proto měli usnadnit domácnostem třídění odpadu, aby stoupla recyklace,“ uvedl odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.

Alternativa? Plazma a důkladnější třídění

Pravděpodobně nejlepší, ale také dražší, je tzv. plazmová spalovna. Ta pracuje s mnohem vyššími teplotami a je k životnímu prostředí nejšetrnější, protože vyprodukuje minimum zplodin. „Tato technologie zcela nahrazuje formu výroby energie a tepla spalováním, u kterého vždy vznikají exhalace a zplodiny. Díky uzavřenému okruhu u ionizace nevznikají žádné emise a zůstane pouze v malé míře pevná struska mající charakter sklovité hmoty. Ta je certifikovaná a má certifikát na další upotřebení ve stavebním průmyslu. U této technologie nedochází k hoření, ale ke štěpení molekul a ke zplyňování všech molekul. Změna z pevného skupenství na plynné až do 5260 stupňů Celsia, kdy dochází k ionizaci,“ uvedl Radek Vohradský, který návrh tohoto řešení zaslal i karvinskému primátorovi.

Zároveň odmítl i tvrzení, že je tato technologie příliš drahá. „V nákladech je toto řešení úspornější, než v případě výstavby klasické spalovny. Návratnost investice se pohybuje od 4 do 6 let. Je smutné, že tuto technologii dodáváme do Běloruska a v České republice se plánuje výstavba zastaralých technologií, které zatěžují už tak postiženou oblast Karvinska. Návratnost investice v Bělorusku je pět let, a to bez jakýchkoliv dotací. Tato technologie není vizí budoucna, ale dnešní realitou,“ dodal Vohradský.

Jiní ekologové poukazují na další problémy, které by se daly snadno vyřešit. Podle předsedy sdružení Frygato Eko Václava Gavlovského je třeba především omezit některé výrobky. Jsou to například PET láhve nebo hliníkové plechovky na pivo nebo limonády. Ty jsou totiž nevratné. „Nevím, proč ještě Ministerstvo životního prostředí nepřijalo zákon o zálohování PET lahví,“ diví se Gavlovský. Tyto výrobky by se podle něj měly minimalizovat.

Důležité je také podle něj snažit se lidi maximálně motivovat k třídění. „Mělo by to například fungovat tak, že když vrátím starý výrobek, tak ten nový dostanu levněji,“ vysvětlil Gavlovský. Především elektroodpad by prý tak nemusel v takovém množství končit v komunálním odpadu.

A pouze to, co by se nedalo znova použít, by se spálilo. To by mohla obstarat malá spalovna na okraji města. „Ten dopad na životní prostředí by byl mnohem menší, než u velké spalovny,“ dodal Václav Gavlovský.

S malou spalovnou by souhlasil také orlovský kritik spalovny v Karviné Miroslav Chlubna. „Taková menší spalovna by byla jen třeba pro dvě až tři města, ne pro celý kraj,“ zdůraznil Chlubna.

Díky tomu by prý mnohem ubylo dopravy, odpad by se nemusel překládat. Důležité by podle něj bylo také to, že by se to využilo i pro občany. „Například tím, že se z odpadu vyrobí teplo, a to pak mají obyvatelé levnější,“ dodal Miroslav Chlubna. Důležité by prý bylo, aby spalovna měla třídící linku, se kterou se prý v projektu velké spalovny nepočítalo.