Na tom se shodlo vedení města spolu s představiteli vlastníků bytů, zástupci společnosti RPG, havířovského Stavebního bytového družstva a bytového družstva Centrum Havířov, kdy probrali bytovou politiku ve městě.

Hlavním tématem byl stav bytového fondu a záměry jeho revitalizace nebo zkušenosti při přidělování jednotlivých bytů.

Hovořilo se také o způsobu měření a následném vyúčtování dodávek tepla v bytech nebo o majetkovém vypořádání přístupových chodníků k obytným domům.

„Podle platných zákonů je také problém s instalací kamerových systémů dovnitř bytových objektů, do jejich společných prostorů. Nebo konkrétně zákon o ochraně osobních údajů nedovoluje vlastníkům bytů zkoumat, zda žadatelé nejsou dlužníky, případně zda neměli v minulém bydlišti problémy při občanském soužití," řekl po jednání primátor Osmanczyk.

Ve stejném duchu hovořil také mluvčí společnosti RPG Petr Handl.

„Současnou legislativu vnímáme jako velkou bolístku právě ve snaze o zkvalitnění života našich nájemníků. Potřebujeme pádnější možnosti jak nakládat s nájemníky, kteří ostatním znepříjemňují život. Když už dojde na soudní spory, ty se za současného stavu vlečou i několik let," popsal Petr Handl.

Jak naznačil, vlastníci bytů, ať už se jedná o RPG, obce nebo družstva, mají stávající legislativou svázané ruce a nemohou příliš s nevhodným chováním lidí udělat.

Společnost RPG tak alespoň na vlastní náklady buduje kamerové systémy, které pomáhají městské polici ke sledování daných lokalit. „I tento způsob prevence kriminality má však tolik omezení, že kamery nelze umístit kamkoliv. Jsme limitováni pravidly na ochranu osobních údajů občanů, a to je jedno s druhým," zmínil Petr Handl s tím, že přesto jsou ochotni nadále pokračovat ve spolupráci s městskou policií a městem v budování kamerových systémů.

S těmito kamerami zaznamenaly pozitivní zkušenosti například už i v Prostřední Suché. Podle všech přítomných na jednání je proto nutné iniciovat legislativní změny. „Připravujeme také změny zásad pro přidělování bytů města a na základě připomínek se budeme zabývat i výší poplatků za zábor veřejného prostranství v případě revitalizací bytových domů," informoval primátor města.

Upozornil rovněž na skutečnost, že v současné době často dochází také ke zneužití pronajatých bytů, a to v tom smyslu, že řádný nájemník dá k dispozici byt třetí osobě. A tím pak dochází v některých místech ke kumulaci nepřizpůsobivých. Vedení města hodlá na podobných setkáních s vlastníky bytového fondu pokračovat, konat by se měla jedenkrát za půl roku. Havířov vlastní přibližně 7700 bytů, největším držitelem bytů je ve městě společnost RPG, která jich má k dispozici kolem 13 tisíc. Družstevních bytů je pak v Havířově okolo deseti tisíc.