O hornických důchodech a Barboře se jednalo v závěru pondělního zasedání zastupitelstva. O podporu města požádal předák hornických odborů Jaromír Pytlík.

„Zastupitelé projednali žádost předsedy Sdružení hornických odborů Jaromíra Pytlíka o podporu změny zákona umožňujícího dřívější odchod pracovníků šachet do důchodu. Bývalí horníci ve vyšším a ještě ne důchodovém věku jsou velmi těžce zaměstnatelní. Dle náznaků dalšího vývoje v hornictví hrozí výrazný útlum těžby na dosud provozovaných šachtách a tím propouštění dalších horníků," informovala mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Jak se v diskusi ukázalo, na téma nepanovala mezi zastupiteli koalice shoda.

"Uvědomujeme si, že v Havířově z velké části bydlí lidé, kteří v hornictví pracovali a ještě pracují. Mají velmi těžké a náročné zaměstnání, v podzemí je práce často i nebezpečná. Přijatá opatření by alespoň částečně pomohla řešit nezaměstnanost v našem regionu," řekl havířovský primátor Daniel Pawlas zastupující KSČM.

Naopak zastupitelé ANO ctili stanovisko svého stranického vůdce Andreje Babiše, který se staví proti budování zóny Barbora, mimo jiného také proto, že tam stát má vykoupit potřebné pozemky od uhlobarona Zdeňka Bakaly. Zastupitelé ANO proto návrh v hlasování nepodpořili. Ke schválení však stačil souhlas zbývajících přítomných zastupitelů, včetně opozice.

„Bohužel, návrh byl podán poněkud nešťastně. My samozřejmě nemáme nic proti dřívějšímu odchodu horníků do důchodu. Nesouhlasíme však s Barborou. Proto jsme chtěli, aby se o jednotlivých bodech návrhu hlasovalo zvlášť. S celkem jsme souhlasit nemohli," vysvětlil postoj ANO náměstek primátora Ivan Bureš.

Své agumenty vysvětlili také zástupci opoziční ČSSD. "Usnesení k podpoře vybudování průmyslové zóny v lokalitě "Nad Barborou" mezi městy Havířov a Karviná jsme navrhli proto, že v Havířově musíme řešit budoucí perspektivu pro občany našeho města. Mluví se o konci těžby v OKD v horizontu deseti let. Kde nabídneme lidem práci? Statistické údaje o počtu obyvatel nám ukazují, že se Havířov trvale vylidňuje. Pokud nebude pro naše občany v okolí práce, vylidňování se ještě zrychlí. Hnutí ANO odmítá Barboru, ale nenabízí žádné řešení. Je nejvyšší čas s tím začít něco dělat!" informoval Jiří Martinek. 

„Podporu dřívějšímu odchodu horníků do starobního důchodu i podporu vzniku průmyslové zóny v lokalitě Nad Barborou mezi městy Karviná a Havířov vyjádřili zastupitelé pětadvaceti hlasy. O stanovisku bude primátor písemně informovat premiéra České republiky, místopředsedu vlády a ministra financí, ministryni práce a sociálních věcí a ministra průmyslu a obchodu," dodala mluvčí Wojnarová. 

Babiš: Ať vyvrátí pochybnosti

Praha, Karvinsko - „Mrzí mne, že pan hejtman a primátor Hanzel neusilují o to, aby vyvrátili pochybnosti spjaté s vybudováním průmyslové zóny Nad Barborou u Karviné." Takto reaguje ve svém prohlášení na obvinění moravskoslezského hejtmana Miroslava Nováka a karvinského primátora Tomáše Hanzla z populismu.

Babiš totiž požaduje podrobnou analýzu způsobilosti území určeného pro průmyslovou zónu Nad Barborou, analýzu ekonomické výhodnosti přeměny území nebo třeba analýzu stavu ekologických zátěží v dotčeném území. Mluví v této souvislosti o pochybnostech, že v případě této zóny bylo postupováno nejefektivnějším a nejhospodárnějším způsobem, a o tom, že byla učiněna všechna opatření k tomu, aby nedošlo ke zmaření investice dotované z veřejných prostředků. „Pánové Novák a Hanzel zcela v duchu svých politických zvyklostí a naprosto účelově operují pouze argumenty o vysoké míře nezaměstnanosti a uměle vykonstruovaným sporem mezi miliardáři," píše ve svém prohlášení ministr financí a šéf hnutí ANO.

„Pan hejtman Novák a pan primátor Hanzel by v zájmu občanů Moravskoslezského kraje měli tyto pochybnosti rozptýlit a předložit veškeré posudky, analýzy a smlouvy. Pokud tak učiní co nejdříve, namísto dalšího mediálního rozdmýchávání situace, nebude žádný důvod, aby z budování průmyslové zóny Nad Barborou sešlo," tvrdí Babiš. (toj)