Nově ale na žádost právě obvodů Svinov, Polanka a Poruba, bude linka 46 jezdit přes zastávky Svinov mosty, Jižní svahy, Poruba vozovna a Družební v Krásném Poli. To se ale nelíbí některým obyvatelům nejvýše položeného ostravského obvodu.

Delší jízda = dražší jízdenka

„Linka 46 je ve špičce zcela vytížená, i v dopoledních hodinách, kdy jede pouze jednou, jezdí zcela obsazená, navíc pro většinu občanů Krásného Pole je to jediný spoj do Ostravy. Prodloužení linky by způsobilo jak delší dobu jízdy, tak větší náklady na jízdné, úbytek spojů, které jsou mnohdy i tak nedostačující a samozřejmě větší přetlak cestujících," napsala Deníku čtenářka.

Autobus má totiž mít o zhruba šest minut delší jízdní dobu. To by pro některé Krásnopolské znamenalo, že si musí koupit dražší jízdenku. Navíc v pracovní dny pro Krásné Pole bude jezdit o pět spojů denně méně.

Toto opatření má ale své výhody – bude zajištěno přímé spojení obou částí Svinova, všechny obvody, kterými linka pojede, tak budou přímo spojeny s Hlavní Třídou a významná část Poruby bude napojena na svinovské hlavní nádraží.

Zastupitelstva hlasovala

Městský obvod Svinov už o tuto změnu usiloval od roku 2006.

„Zcela akutním a prioritním důvodem naší opětovné žádosti o úpravu trasy linky číslo 46 je skutečnost, že se na ulici Evžena Rošického nachází odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy Svinov. Pro potřeby výuky v hlavní budově, zajišťuje škola několikrát týdně převozy žáků," napsala starostka Eva Poštová jednateli společnosti KODIS.

Ke změně se vyjádřily všechny dotčené obvody. Zastupitelstvo Krásného Pole jako jediné hlasovalo záporně, i přesto změna prošla.
„Proti tomuto opatření se u nás v obvodě i sepisovala petice, nicméně hlas našeho zastupitelstva byl pouze poradní, protože fakticky ke změnám zastávek nebo trasy na území našeho obvodu nedojde," vysvětlil starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk.

Ke změně trasy linky číslo 46 by mělo dojít v průběhu prosince.