Na nedávném zasedání zastupitelů města Bílovce přednesl starosta města Pavel Mrva několik informací o Bílovecké nemocnici, které vyplynuly z jednání dozorčí rady nemocnice.

PŘEVOD POTRVÁ

Jednou ze zásadních informací bylo, že zřizovatel nemocnice, Moravskoslezský kraj, připravuje převod nemocnice z akciové společnosti na formu příspěvkové organizace. Tento krok Deníku potvrdil také Jiří Martinek, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

„Důvodů, proč se kraj rozhodoval o změně právní formy, je několik. Z pohledu řízení nemocnic jde o rovnocenný přístup ke zřizovateli, jednotné metodické řízení, procesní sdílení, účast ve finančních evropských projektech, kdy příjemcem je kraj a jeho příspěvkové organizace, nebo samostatně příspěvkové organizace. Důvodem jsou také sdílené krajské projekty (centrální nákupy, referenční nákupy, IT projekty a další), a také zákonná povinnost navyšování platů zaměstnanců příspěvkových organizací," vysvětlil Jiří Martinek.

SLOŽITÝ PROCES

Akciovou společností se Bílovecká nemocnice stala v roce 2008. Kdy se z ní opět stane příspěvková organizace, zatím není jasné.

„Samotná realizace přeměny je odhadována na dobu půl až jednoho roku. V tuto chvíli hovoříme o roku 2018," nastínil náměstek hejtmana pro zdravotnictví. 

„Jde o velmi složitý a ojedinělý proces, neexistuje model, podle kterého bychom transformaci realizovali. Takže v současné době připravujeme analýzu z pohledu daňového, ekonomického a právního tak, abychom proces zrealizovali za jasně předem známých podmínek," pokračoval.

ZAZNĚLO NA ZASTUPITELSTVU

Na zasedání zastupitelů také zaznělo, že kraj opět deklaroval snahu o zachování nemocnice ve stávajícím rozsahu a své kroky podpořil navýšením kapitálu nemocnice o osm milionů korun, čímž zvýšil cash flow (peněžní tok pozn. red.) a likviditu nemocnice.

„Další informace, která padla na jednání, byla z oblasti personální, kdy pan ředitel potvrdil, že jedná o obsazení volných míst, především na pozicích primariátu. Probíhají jednání, a to ve třech oblastech rehabilitace, interny a chirurgie," uvedl dále starosta Pavel Mrva.

Mluvilo se také o hospodaření nemocnice, kdy se například v posledním období o dvě procenta zvýšily výnosy, či o jedno procento narostly mzdy. Město Bílovec chce nemocnici i nadále podporovat, a to například poskytnutím ubytování pro lékaře či zdravotní sestry, nebo umístěním dětí zaměstnanců v mateřské škole. A také jednání se zástupci zdravotních pojišťoven s ředitelem nemocnice dopadla podle Pavla Mrvy uspokojivě.