Do výstavních vitrín přispějí svými exponáty kromě těšínského muzea také soukromí sběratelé a nadšenci. Město totiž vloni oslovilo veřejnost s prosbou o zapůjčení historických artefaktů do roku 1948, které se nějakým způsobem vážou k Bohumínu.

„Lidé nám řadu historických předmětů skutečně přinesli, v minulých dnech se první exponáty stěhovaly už do depozitářů v podzemí domu Pod Zeleným dubem," prozradila vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Hlavní část expozice ale zajišťuje Muzeum Těšínska. Jejím největším lákadlem bude skvost, který z Bohumína pochází a po letech se na téměř stejné místo vrátí starobohumínský poklad. Objeven byl před 14 lety při opravě sochy Jana Nepomuckého právě na zdejším náměstí Svobody.

„V jeho původním podstavci se tehdy našlo 54 mincí z let 1660 až 1860. Byly mezi nimi krejcary, feniky i stříbrné tolary z Anglie, Maďarska, Toskánska, Pruska a Rakouska," uvedla mluvčí města Lucie Kolková.

Mezi další unikáty připravovaného muzea patří mamutí stolička a obratel. K jejich nálezu přispěla meandrující Odra, když podemlela a strhla kus břehu. Za stejných okolností se našel i další exponát, v zemi desetiletí ukrytý prvorepublikový hraniční kámen.

Nově vytvářenou výstavu doplní také zapůjčené památky ze zrušeného muzea ŽDB. Dobové píchačky, kleště nebo pamětní deska na první lití železa v Bohumíně opatřená letopočtem 1888. Římskokatolická farnost věnuje muzeu historický ornát a liturgické předměty. Nové muzeum se návštěvníkům slavnostně otevře v červnu.