Necelé čtyři měsíce navíc na dokončení propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy požaduje společnost Alpine Bau. V dopise, který byl v těchto dnech doručen náměstkovi primátora pro investice Jiřímu Hrabinovi, mimo jiné uvádí, že termín dokončení stavby do 31. srpna příštího roku je naprosto nereálný.

„Hlavní stavební objekty je podle plánu výstavby nutné realizovat ve dvou samostatných etapách, a to po polovinách, aby bylo možné vždy v jednom provozovaném dopravním pásu ulice Plzeňské zachovat obousměrný provoz. Předpokládalo se, že obě etapy budou provedeny samostatně, aby před zimní přestávkou mohl být obnoven silniční provoz v obou dopravních pásech, a tím během zimy umožněn snadnější, bezpečnější a plynulejší průjezd Plzeňskou ulicí," píše vedení Alpine Bau.

To by ale bylo možné, pokud by práce na první etapě výstavby byly zahájeny začátkem srpna, což se nestalo. Do předpokládané zimní přestávky je tudíž není možné dokončit.

„Z uvedeného důvodu jsme nuceni zahájit stavební práce na hlavních objektech až začátkem jara roku 2014, a musíme tedy požadovat posunutí termínu," stojí dále v dopise náměstkovi pro investice.

Město se teď ocitá v situaci, ze které vedou v podstatě jen dvě východiska: buď posunutí termínu přijme, ale ohrozí tím financování projektu, nebo požadavek nepřijme, a de facto tím dojde k vypovězení smlouvy.

„Pokud bychom totiž požadovaný termín dokončení, kterým je 15. prosinec příštího roku, přijali, fakticky bychom stavbu financovali až začátkem roku 2015. To už je ale nové období pro čerpání dotací," řekl Deníku náměstek primátora Jiří Hrabina

Proto nyní město zpracovává finanční rizika, která by toto rozhodnutí přineslo. Náměstek Jiří Hrabina zároveň dodal, že pokud by přece jen došlo k vypovědění smlouvy, stavba v Plzeňské ulici by nabrala další zpoždění.

„Než se ale rozhodovat mezi těmito dvěma variantami, bychom se raději s Alpine Bau dohodli na nějakém komprosu," dodal náměstek primátora Jiří Hrabina.

V současnosti se zpracovává materiál, který bude předložen městskému zastupitelstvu, které pak rozhodne o dalším osudu stavby v nejlidnatějším ostravském obvodu.

Co to znamená pro Ostravany?Pokud první etapa výstavby kanalizačního sběrače a podchodu v Plzeňské ulici začala počátkem prosince, bude nutné na zimu uzavřít dopravní pás ve směru na Hrabůvku.

Plánovanou realizaci cyklostezky je podle společnosti Alpine Bau možné započít až v příštím roce, protože se opozdila přeložka silových kabelů, kterou měla zajistit jiná energetická firma.

Pokud by posunutí termínu prošlo, stavba by měla být dokončena k předání městu k užívání do 15. prosince. Fakticky by ale byla Ostravanům k dispozici nejspíš na jaře roku 2015.