První tři svatby, které se v refektáři konaly v sobotu 1. září, byly předzvěstí oficiálního slavnostního otevření piaristického kláštera, jež proběhne v sobotu 15. září od 10 hodin.

Všichni byli zvědaví, jak budou svatby v novém prostoru probíhat. „Těším se na první svatby v refektáři kláštera, a to zejména proto, že příležitost sezdávat zaměstnance úřadu není tak častá," uvedl starosta města Milan Strakoš. Jeho slova potvrdila také Renata Rašková, která pracuje jako referent odboru rozvoje města a má na starosti, mimo jiné, i městskou památkovou rezervaci. Byla také druhou nevěstou, která se zde v sobotu vdávala. „Je to úžasné místo pro svatbu. Refektář i celý piaristický klášter jsou po rekonstrukci nádherné. Oba nás k památkám obecně pojí úzký vztah," řekla i za svého nastávajícího.

První svatba odehrávající se v refektáři byla krásná a dojemná, což potvrdila i maminka nevěsty. Nadšení neskrýval ani starosta Příbora Milan Strakoš. „Je to něco úplně jiného než svatby, které jsme dosud měli ve svatební síni na městském úřadě. To prostředí do té svatby všechny vtáhne a také prožití je jiné. Já jsem spokojen, i když ještě se samozřejmě musí vychytat nějaké maličkosti, protože dnes jsme dělali první svatbu po rekonstrukci tohoto kláštera. Věřím, že jsou spokojeni jak ti, kteří byli dnes oddáváni, tak i svatební hosté," uvedl. Nevěsta Petra Kuchařová neskrývala dojetí. Majestátné místo hezky korespondovalo se slavnostní chvílí a novomanželé shodně prohlásili: „Bylo to perfektní, jsme šťastní."

Chtěli byste svatební obřad v nově opraveném refektáři? HLASUJTE V ANKETĚ!

Náročná oprava

Rekonstrukce kláštera probíhala v několika fázích po dobu přibližně dvaceti let. Podařilo se při ní odhalit původní fasády barokních maleb, klenby nebo oblázkové dlažby.

Za nejcennější místo kláštera je považován krásně zdobený refektář. V dalších prostorách bude sídlit městská knihovna, základní umělecká škola a pobočka Muzea Novojičínska. Bude zde také místo pro jednání zastupitelstva i pro jiné společenské a kulturní akce. Poslední dvě fáze rekonstrukce trvaly čtyři roky a vyžádaly si 35 milionů korun. Většinu peněz obstarala evropská dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

V rámci Dnů evropského dědictví, které se letos konají od 14. do 16. září, se mohou lidé bezplatně podívat do příborských kulturněhistorických památek, chybět nebude ani bohatý doprovodný program.

SIMONA MIKŠOVÁ