Čínská delegace:Chen Xue Rong – ředitel Úřadu pro civilní záležitosti města Nanjing
Xu Xiang Dong – ředitel Úřadu pro civilní záležitosti městské části Qin Huai města Nanjing
Mo Ru Qing – ředitel Institutu pro sociální blahobyt města Nanjing
Dai A Gen – ředitel Záchranné správní stanice města Nanjing
Du Bin – zástupce ředitele Centra pro sociální péči města Nanjing, člen rady Dobročinného spolku
Shi Hui Yu – zástupce vedoucího kanceláře Úřadu pro civilní záležitosti města Nanjing
Qin Huan – vedoucí pracovník kanceláře Úřadu pro civilní záležitosti města Nanjing, tlumočník

Číňané se v Havířově zdrželi dva dny, ve středu a čtvrtek. V době návštěvy se ve městě právě konala konference na sociální téma pořádaná Sociálními službami Havířov. Ve středu odpoledne delegaci přijali na radnici primátor Daniel Pawlas a jeho náměstci. Hovořili mimo jiné také o připravovaném užším partnerství obou měst.

Hlavním cílem cizinců však byl Domov seniorů Helios a Domovinka sociálních služeb.

Jak vyplynulo, zajímali se především o ekonomiku provozování sociálních služeb. Čína se i díky dřívějšímu přísnému pravidlu jednoho dítěte v rodině potýká se stárnoucí populací, kterou početně nestačí nahrazovat mladší.

„Kdo je provozovatelem tohoto domova a jaké služby si klienti platí," ptali se Číňané.

Havířovští jim vysvětlovali, že právě kdysi nově založené město se rovněž potýká s odlivem mladých lidí a zvyšujícím se počtem seniorů. Havířov je však dlouhodobě jedním z nejsociálnějších měst v zemi. Město seniorům poskytuje širokou nabídku dotovaných terénních i pobytových služeb.

„Delegáty zajímaly terénní i pobytové služby, které našim seniorům poskytujeme. Je pro nás milé, že naše sociální služby jsou opravdu na špičkové úrovni jak u nás, tak i v Evropské unii a můžeme být vzorem pro další země jako Čínská lidová republika," uvedl primátor Pawlas.

V Číně je veškerá tíha na samotných seniorech a jejich rodinách. Stát převedl drtivou většinu sociálních zařízení na soukromé provozovatele. Klienti si veškeré služby musí platit.

Domovy seniorů, jakým je například havířovský Helios, jsou tam téměř výlučně soukromé a poskytované služby se odvíjí od finančních možností klientů.

„Zahraniční návštěvníky jsme provedli celým naším domovem. Ukázali jsme jim jednotlivá patra a provozy. Nadšení byli z našich dílen, tělocvičny nebo denní místnosti, kde naši senioři absolvují světelnou terapii. Zodpověděli jsme jim řadu dotazů," řekl ředitel Domova Helios Milan Dlábek.

Od vedoucího delegace dostal Dlábek malý dárek v podobě plastik, které mají klienty Heliosu chránit před zlem.

„Je to nejlepší domov, jaký jsme doposud při našich cestách po dvaceti zemích navštívili," poděkoval za všechny.

Sami zahraniční účastníci pracovní návštěvy nemohli poskytnout oficiální vyjádření sdělovacím prostředkům, protože k tomu neměli oprávnění ze svých vyšších míst.