Zatím se ale nenašel subjekt, který by zde podobné zařízení vybudoval a provozoval. A kromě využívaných tělocvičen je tak celý objekt již několik měsíců prázdný.

Město se různými návrhy na využití budovy zabývá již od doby, kdy bylo jasné, že dojde ke stěhování někdejších školních aktivit. Už před lety přitom tamní úřad zvažoval také zmíněné sociální využití. Nápad přetrval a stojí za ním i současné vedení orlovské radnice. „Dovedu si představit, že by byl v prostorách stávajícího objektu zřízen domov komunitního typu se zvláštním režimem. Takovýto domov pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu například chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, stařeckou a Alzheimerovu demenci v lehčí fázi, nám v Orlové chybí. Stejně tak nám chybí i domov pro seniory se zvláštním režimem, tedy domov pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž onemocnění je v těžší fázi," řekla například místostarostka města Renata Potyšová.

Opozice i koalice

Stejný názor jde i napříč tamním politickým spektrem a souhlasí s ním také opozice. „Zařízení sociálního typu by zde byl ten nejlepší krok a jsem jednoznačně pro. Stejně tak se mi líbí i využití přilehlých tělocvičen," uvedl například zastupitel Petr Koláček.

Zmíněné tělocvičny totiž svým účelům slouží nadále i poté, co zde školní výuka skončila. „Radní rozhodli o využití tělocvičny, která by měla sloužit k volnočasovým aktivitám pro širokou veřejnost se zachováním sportovní aktivity badmintonu. V dopoledních hodinách bude sloužit jako druhá tělocvična pro potřeby školy U Kapličky, kde je nedostatečná kapacita, a současně ji město nabídlo k využití jiným školám, které nevlastní tělocvičnu, kupříkladu MŠ a ZŠ s polským vyučovacím jazykem, Net Office a další," vysvětlila tisková mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Kdo se toho ujme?

Město tak nyní hledá vhodného pronajímatele celkem osmi volných pavilonů, které bývalá škola nabízí. Stavba z roku 1979 patřila kraji, který ji ale již dříve převedl do majetku města. Do září loňského roku zde fungovalo odloučené pracoviště Základní školy Jarní 400. To se ale přestěhovalo do zrekonstruovaného objektu ZŠ Slezská v Orlové-Porubě.