Podle oficiálních výsledků sčítání lidu má právě Moravskoslezský kraj nejvyšší hustotu kotlů na kilometr čtvereční.

V první desítce tohoto žebříčku je pět moravskoslezských obcí, přičemž Orlová a Bohumín zaujímají v tabulce první dvě místa.

Podle emisních bilancí Českého hydrometeorolo­gického ústavu domácnosti v Moravskoslezském kraji v roce 2010 vypustily více než půldruhého tisíce tun tuhých znečišťujících lá­tek.

„Velká část obyvatel kraje nemůže kvůli finanční náročnosti řešit vytápění rodinných domů přechodem na plyn nebo vytápění elektřinou. Impulzem k výměně starých kotlů za nové, ekologicky šetrné se stal společný dotační program ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje," uvedl dnes v Ostravě náměstek hejtmana Miroslav Novák, který převzal od zástupců ArcelorMittalu Ostrava (pět milionů korun), Třineckých železáren a OKD (obě firmy věnovaly po dvou milionech korun) a ČEZ (jeden milion korun) symbolické šeky.

„Vážíme si kroku velkých ostravských podniků, které jsou si vědomy svého vlivu na životní prostředí v kraji i odpovědnosti za vytváření podmínek pro zlepšování kvality zdejšího ovzduší," uvedl Miroslav Novák a vyzval otevřeným dopisem k následování tohoto příkladu i další společnosti, firmy i jednotlivce Moravskoslezské­ho kraje.

Podle něj odborné studie popisují obnovu domácích kotlů jako nejlevnější ekologickou investici doprovázenou navíc téměř okamžitým ekologickým přínosem nezatíženým dlouhodobou přípravou investic.

Kraj podle náměstka Miroslava Nováka předpokládá, že v současnosti 55 tisíc domácností spaluje v kotlích tuhá paliva. „Deset tisíc domácností už splňuje podmínky pro spalování tuhých paliv podle nového zákona o ovzduší, dalších patnáct tisíc pak začne používat ušlechtilejší paliva. Do roku 2022 zbývá tedy obměnit zhruba třicet tisíc kotlů na tuhá paliva v domácnostech," upřesnil náměstek hejtmana s tím, že v příštím roce předpokládá otevření třetí výzvy na poskytnutí dotace na výměnu kotlů. „Předpokládám, že kraj by mohl do fondu přispět pětadvaceti miliony korun a stejnou částku by měl poskytnout i stát," doplnil Miroslav Novák.