Již letos v březnu dostala cyklotrasa reálné obrysy v příborské části, od mostu přes Lubinu u nádraží Českých drah, po pravém břehu řeky, po osadu Orinoko.

Nyní začaly práce v druhé, kopřivnické polovině. „Chceme tímto upozornit chodce i cyklisty, že během prací na kopřivnické části cyklotrasy nebude možno využívat dosud „používanou stezku" od Orinoka do Lubiny, a žádáme je, aby své výlety naplánovali mimo uvedenou oblast," informuje občany Ivo Kunčar z příborského odboru investic a správy majetku. Místní radnice, stejně jako ta kopřivnická, získala na investici dotaci z Regionálního operačního programu. U Příbora šlo o částku téměř tři miliony korun, ovšem ve výběrovém řízení se zakázku podařilo dostat na 2,2 milionu korun. Unie zaplatí 85 procent uznatelných nákladů, zbytek jde z rozpočtu města. V případě Kopřivnice pokryje ROP stejné procento z částky 1,7 milionu korun.

Stavební práce v kopřivnické části cyklostezky Z Poodří do Beskyd se v těchto dnech naplno rozbíhají. „Úsek začíná na hranici katastrálního území Příbora a Drnholce nad Lubinou a vede podél řeky Lubiny okolo Orinoka a Hončova statku až k místní komunikaci, na kterou se napojí v Lubině u železného mostu," upřesnila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková s tím, že vznikne přes 700 metrů novostavby a přibližně 1700 metrů stezky povede po stávajících komunikacích. Hlavním smyslem akce je zvýšit bezpečnost cyklistů i pěších korzujících mezi oběma městy Lašské brány.

Pokud nenastanou větší komplikace, první cyklisté či chodci by mohli stezku využít letos v září. „Na hranicích příborského katastru dojde k napojení na již existující stezku, postavenou městem Příbor. Z Lubiny pak bude cyklistické propojení „Z Poodří do Beskyd" pokračovat úsekem do Vlčovic, který město Kopřivnice vybuduje v příštím roce," dodala Petříčková.