Ať už novorozenec, nebo vetchý stařec nad hrobem. Nikdo není z obliga. Každý Opavan má jakožto občan města hypotetický dluh. Aktuálně je to něco kolem 9687 korun.

Ač se tato suma nejeví nikterak malá, je nutno podotknout, že v porovnání s dalšími pětadvaceti statutárními městy (Praha se nezapočítává, pozn. redakce) v republice je na tom ještě dobře. Podle dat, která získala ČTK ze společnosti CRIF, činí totiž průměrný dluh občana každého statutárního města 12 421 korun.

Zadluženost Opavy se vloni vyšplhala na 559 509 544 korun. I když pojem vyšplhala v tomto případě není přesný, neboť se částka oproti minulému období výrazně snížila. Ještě k poslednímu dni roku 2012 byl v kolonce dluhu města zapsán údaj 670 193 939 korun.

Zadluženost klesá

A aktuální předpoklad hovoří, že do konce letošního roku má klesnout až na 513 997 240 korun.

„Evidentně zadluženost klesá. Statutární město Opava splácí pravidelně kvartálně jistiny půjčených prostředků," komentuje situaci Lenka Grygarová z finančního a rozpočtového odboru na opavském magistrátu. Velice zjednodušeně řečeno, město čtvrtletně poctivě splácí staré dluhy.

A co má vlastně největší podíl na tak obří zadluženosti? „Předfinancování investičních akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, případně financování vlastních podílů města na těchto investičních akcích. Jednoznačně jsou to však všechny úvěry, které má Opava sjednány a které splácí na financování pouze investičních akcí," konstatuje tisková mluvčí radnice Lada Dobrovolná.

Opět zjednodušeně řečeno, jedněmi z primárních příčin zadluženosti jsou náklady magistrátu na různých projektech místního, krajského, státního i evropského rázu a půjčky související s podnikáním města.

Řeč čísel

Fakt, že se daří magistrátu splácet úvěry a snižovat zadlužení, souvisí s jinak většinou právem kritizovaným hospodařením města.

V minulém roce se ale například Opavě povedlo z původně naplánovaného schodku v rozpočtu ve výši přes padesát milionů korun učinit v reálu plusový příjem přes šedesát milionů. Řečí čísel se jednalo o schválené výdaje ve výši 950 517 500 korun a příjmy 895 121 700, přičemž skutečnost odpovídala na konci roku výdajům ve výši 1,002 miliardy a příjmům kolem 1,069 miliardy.

K zásadním příjmům všech statitárních měst v celé České republice přitom patří hlavně zisk z daní z nemovitosti. Opava si takto například loni přišla na necelých třiašedesát milionů.