Centrum Elim má velmi pestrou škálu aktivit od bezplatné psychologické pomoci až po akutní krizové ubytování pro oběti domácího násilí. Získávání finančních prostředků na tyto činnosti je však stále obtížnější.

Ročně potřebuje dobrovolnické centrum na svůj provoz okolo 650 tisíc korun. Letos se však podařilo zajistit pouze 250 tisíc, na zbývající peníze od případných sponzorů centrum čeká.

„Oslovili jsme desítky firem, ale vše je zatím ve stádiu jednání. Budeme rádi za jakoukoliv finanční pomoc, protože aktuálně jsme na tom tak, že je naše existence ohrožena," říká smutně ředitelka Elim Opava Pavlína Němcová.

Dobrovolnické centrum Elim je jediné akreditované centrum v opavském, bruntálském a vítkovském regionu. Jeho zánik by se tak citelně dotkl nejen Opavy, ale také širokého okolí. Nedostatek finanční prostředků se podepsal také na množství dobrovolníků, které v Elimu pracují.

„Šetříme, jak se jen dá, všechny možné výdaje se snažím zmenšit na minimum. Aktuálně teď u nás pracuje o třetinu dobrovolníků méně. Ačkoliv se jedná o dobrovolníky, centrum má ze zákona danou povinnost platit jim pojištění, a proto jsme se museli s některými rozloučit," vysvětluje Pavlína Němcová s tím, že zájem o práci dobrovolníků je značný.

Pomoci centru může vedle sponzorů také město, se kterým ředitelka centra jedná.

„Kontaktovala jsem pana primátora a snažím se zjistit, zda nám město v naší situaci pomůže. Pokud však řešení nenajdeme, může být letošní rok náš poslední," uzavírá ředitelka Pavlína Němcová. Ta navíc dodává, že ačkoliv je v ohrožení dobrovolnické centrum, existence samotného Elimu ohrožena není. Naopak se chystá rozšíření aktivit. Za sídlem Elimu by mělo ještě do konce tohoto roku vzniknout hřiště na hraní kuliček a petanque.Vedení volnočasového centra tak doufá, že potěší hned několik generací a přiláká také děti od počítačů.

Dobrovolnické centrum Elim funguje v Opavě už dvanáct let, především díky dobrovolné práci studentů. Ti pomáhají například seniorům nebo dětem, které mají potíže s učením nebo se začleňováním do kolektivu. Více informací o službách centra Elim získáte na www.elimopava.cz.

Petr Večeřa