Tentokrát šlo o 42 žádostí, které se včetně společně posuzovaných osob týkaly 66 ubytovaných. Bohumínští radní místo souhlasů vyzvali Úřad práce České republiky (ÚP ČR) k dodržování zákona o hmotné nouzi.

„Vyzýváme úřad k dodržování zákona o hmotné nouzi a respektování stanoviska obce. Pokud se i přes naše nesouhlasy rozhodne úřad práce doplatky vyplatit, doporučujeme, aby je poskytl pouze na dobu omezenou, a to tři měsíce, které jsou dostačující k tomu, aby si lidé z ubytoven našli přiměřené bydlení,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

„Není přece možné, aby se za užívání městských bytů platilo mnohem méně než za pokojíček se čtyřmi postelemi a toaletou na chodbě v ubytovně. A aby to vše proplácel úřad práce. Apelujeme proto na vyplácení dávek jen ve výši místně obvyklých nákladů na bydlení,“ doplnil starosta.

Žádají třeba také dlužníci města

Z žádostí, kterými se nyní bohumínští radní zabývali, například vyplynulo, že polovina lidí 
z ubytoven trvale žije „na radnici“. A u 16 ze 42 žádostí eviduje město mezi žadateli dluh na nájmu či službách včetně penále za užívání městského bytu.

Ovšem zatímco ještě před pár týdny byly stanoviska měst v tomto případě pro úřady práce závazné, nyní už to neplatí. Podle nedávného výroku ministra vnitra Chovance je nyní stanovisko obce pouze doporučením.

„V případě, že obec vydá nesouhlasné stanovisko, může ÚP ČR, po pečlivém zvážení a prověření všech skutečností, a bude-li se jednat o případ hodný zvláštního zřetele, doplatek na bydlení poskytnout. Pokud jej nepřizná nebo rozhodne o jeho odejmutí, má klient možnost dosáhnout po omezenou dobu na dávku mimořádné okamžité pomoci. Podmínkou je, že sám projeví snahu aktivně řešit svou situaci,“ komentuje současný stav mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Jak jinde?

Ostatní města v regionu zatím souhlasy s doplatky udělovala. Většinou ovšem jen u obyvatel, kteří mají zároveň trvalé bydliště na území dané obce. Mezi dalšími pravidly má v budoucnu platit i to, že nepůjde o dlužníky či jinak problémové obyvatele.