Zastupitelé projednávali úpravy rozpočtu města a jedna z nich se týkala nového městského rozhlasu, který může město získat v rámci protipovodňových opatření. Jarmila Knězková, vedoucí odboru dotací, rozvoje, kontroly a propagace uvedla, že celková cena bude 7 milionů 21 tisíc korun, včetně DPH. „Došlo k navýšení oproti předpokládaným výdajům o zhruba 300 tisíc korun. Důvodem bylo, že když jsme žádali o souhlas Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, řekli nám, že dají souhlas, pokud rozšíříme projekt o sirény v okrajových částech města, aby tam mohla být nebezpečí vyhlášena samostatně," upřesnila Jarmila Knězková a dodala, že spoluúčast města je desetiprocentní, tedy asi 700 tisíc korun.

Starostka Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy) doplnila, že projekt protipovodňových opatření má kromě rozhlasu ještě druhou část. „Jedná se o zpracování digitálního povodňového plánu a oblast Frenštátska je asi poslední, která to nemá. Všechna okolní města už to zpracováno mají," řekla Zdeňka Leščišinová.

Vedoucí odboru investic a správy obecního majetku frenštátské radnice Zdeněk Bartoš upozornil, že město je v současné době pokryto veřejným rozhlasem ze 40 procent. „Tím projektem bychom ho pokryli stoprocentně. Vezmeme-li v úvahu, že máme rozhlas na pokraji životnosti, na takových patnáct, dvacet let bychom si pomohli," sdělil Zdeněk Bartoš.

Proti ale vystoupil s tvrdou kritikou zastupitel Vladimír Kuchyňka (KSČM), jenž řekl, že šíření informací pomocí tlampačů na stromě nebo na sloupu se hodí tak do poloviny dvacátého století. „Dnes, v době, kdy má každý mobil a internet… Za sedm milionů se dá vybudovat rozhlasová stanice. To mi připadne šílené, dávat za to sedm milionů, i když z toho platíme jen desetinu," neodpustil si Vladimír Kuchyňka, jemuž přitakal spolustranický kolega Jan Břuska.

Místostarosta Pavel Mička upozornil, že se nebude jednat jen o varovný systém, ale také o informační. Vladimír Kuchyňka ale oponoval tím, že podobný problém řešila nějaká obec rozhlasovou stanicí a vyšlo to levněji. „Pořídila si to ale určitě sama, bez dotace," upozornil Zdeněk Bartoš.

Na jeho stranu se přiklonil například zastupitel Alois Jaroš (Naše Beskydy). „Nedomnívám se, že mobilní telefony jsou prostředkem pro všechny a nejde volat na všechny mobily najednou," argumentoval Alois Jaroš. Podobně se vyjádřila také zastupitelka Petra Šmajstrlová (Naše Beskydy). „Když se něco stane, je rozhlas nejlepší způsob. Může se stát cokoliv. Objeví se nějaká nákaza, a jak chcete informovat mobilem lidi, když nevíte, kdo tam byl? Staří lidé nemají mobily, ale rozhlas uslyší většina lidí.

Vladimír Kuchyňka však stál na svém. „Budu hlasovat proti rozpočtovým změnám, Dotáhnu do konce můj nesouhlas proti tlampačům na sloupech, jinak proti rozpočtu nemám nic," uzavřel polemiku Vladimír Kuchyňka.